Nieuws

Nieuws

Realiseer jouw droom voor de buurt

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Lukt dat?  Dan krijg je 1000 euro voor de pot! 

Het…

Lees meer
Nieuws

Woonbehoeftenonderzoek wijst uit: informatie starters moet beter

De OVKK voerde in opdracht van de provincie een onderzoek uit onder starters op de woningmarkt in de kernen van Overijssel. Naast een…

Lees meer
Activiteiten

OVKK organiseert cursus sociale hygiëne

De OVKK organiseert voor vrijwilligers die actief zijn in een dorpshuis of accommodatie waar alcohol geschonken een cursus Sociale Hygiëne.…

Lees meer
Nieuws

Kleine Kernen Spel helpt kjken naar toekomst dorpen

Dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen het Kleine Kernen Spel lenen bij de OVKK. De eerste 10 dorpen die…

Lees meer

Bestuur OVKK zoekt nieuw bestuurslid

| Vacatures

Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen zijn we op zoek naar een bestuurslid (m/v)

Lees meer

OVKK zoekt ervaren en verbindende voorzitter (m/v)

| Vacatures

Om de professionalisering van onze organisatie verder vorm te geven zijn we op zoek naar een nieuwe ervaren en verbindende voorzitter (m/v)

Lees meer
Nieuws

Frissere uitstraling en meer interactie op online platform ASK Overijssel

De OVKK is samen met Stimuland druk bezig om het online platform ASK Overijssel een nieuwe impuls te geven. Op www.askoverijssel.nl kan je…

Lees meer
Nieuws

Roy de Witte wordt gedeputeerrde

Voorzitter van de OVKK Roy de Witte wordt gedeputeerde bij de provincie Overijssel.

Lees meer
Nieuws

Esbeek wint dorpvernieuwingsprijs, Balkbrug bij laatste zes

Op de Dorpendag eind mei maakte de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen  de winnaar van de dorpsvernieuwingsprijs 2019 bekend. Het dorpje…

Lees meer

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

| Kernen

Kennisfestival Lokale Energie Overijssel is een dag die volledig in het teken staat van de energietransitie en de rol van belangrijke…

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst OVKK

| Projecten

De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er…

Lees meer

Kern met Pit

Schrijf je in voor Kern met Pit! Een speeltuin aanleggen, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen over de lokale historie, een…

Lees meer

Theo Ibes overleden

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Theo Ibes, oud-voorzitter en oprichter van de OVKK. Wij gedenken hem…

Lees meer

Kernendemocratie

Door de provincie Zuid-Holland is de nota Handreiking Kernendemocratie opgesteld. Deze is bedoeld als hulp bij inwoners- en…

Lees meer

Festival Durf te doen

| Projecten

In 2016 pakte het Durf te Doen festival uit als een leerzame maar ook feestelijke gebeurtenis met ruim 200 deelnemers en zo’n 50 optredens,…

Lees meer

Witteveen wint Nationale Dorpsvernieuwingsprijs

Het Drentse Witteveen is vandaag in Hoonhorst uitgeroepen tot de winnaar van de Nationale Dorpsvernieuwingsprijs. Liefst 28 dorpen deden…

Lees meer

Verslag Symposium Krachtvoer Overijssel

Een zaal vol initiatiefnemers, gemeenten, Statenleden en organisaties deelden vrijdag 14 juli onder de noemer ‘Krachtvoer voor Overijssel’…

Lees meer

Colletief ondernemen

In het najaar starten KNHM en LSA met het traject Pitchen voor Impact; bestemd voor dorpsbewoners die een dorpsvriendelijke onderneming…

Lees meer

ASK Overijssel steunt initiatieven voor het dorp

Steeds meer mensen en organisaties uit Overijssel staan op om met eigen ideeën een bijdrage te leveren aan ‘het goede leven’ in Overijssel.…

Lees meer

Nadere afspraken aanvliegroutes Lelystad

In Overijssel is behoorlijk wat deining ontstaan rond de nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad Airport. Naar aanleiding hiervan start het…

Lees meer

Breedband Magazine

In het Breedband Magazine Overijssel wordt kennis en ervaring gedeeld om overal snel internet te kunnen realiseren. In deze derde editie…

Lees meer

Dorpen in de lift

Dorpsbewoners zijn positiever geworden over de leefbaarheid van hun dorp. Dit blijkt uit het onderzoek onderzoek Dorpsleven tussen stad en…

Lees meer

Europese prijs in Hoonhorst overhandigd

In september werd Hoonhorst tweede in Europese dorpsvernieuwingsprijs. De prijs werd uitgereikt in Hongarije. Op woensdag 28 maart werd de…

Lees meer

OVKK en natuurbeleid

Uit onderzoek onder inwoners en ondernemers uit Overijssel blijkt dat de mooie natuur in onze provincie gekoesterd en hoog gewaardeerd…

Lees meer

Subsidie Sociale Kwaliteit

Vanaf 20 februari is het mogelijk om een provinciale subsidie aan te vragen ter ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Het betreft…

Lees meer

Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Dit jaar wordt voor de zevende keer de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs uitgeloofd: een prijs voor dorpen die op een innovatieve manier…

Lees meer

Collecte Oranje Fonds

In juni vindt dit jaar weer de Oranje Fonds Collecte plaats; in de meeste gemeenten van 6 t/m 10 juni. Er wordt dan gecollecteerd voor…

Lees meer

Kerkendorp.nl

De OVKK zit samen met het KCWO en het ProMo in het Platform Kerkendorp.nl. Onlangs heeft het platform een nieuwsbrief uitgegeven. Klik <LINK&hellip;

Lees meer

Leegstaand vastgoed

Leegstand van onder andere winkels, boerderijen, kerken en scholen maakt de leefomgeving minder aantrekkelijk. Met name voor kleine kernen…

Lees meer

60% voor glasvezel

Na een spannende finale op 18 juli scoort Salland Noord met 60% deelname voor glasvezel van CIF/Cogas. Salland Zuid gaat na de zomer op…

Lees meer

Info wooncooperatie

Ook het grote Rochdale is ooit begonnen als een coöperatieve woningcorporatie. Rochdale was namelijk een initiatief van een conducteur en…

Lees meer

Platform Kerkendorp.nl

Landelijk is de verwachting dat van de kerken die nu nog een religieuze functie hebben de komende vijf jaren een kwart leeg komt te staan.…

Lees meer

Mobiliteitslab Overijssel

Eind mei vond voor de tweede keer een bijeenkomst plaats van het Mobiliteitslab in Deventer. Een 40-tal deskundigen, betrokkenen en…

Lees meer

CPB Mobiliteitsbeleid

Met de serie Kansrijk Beleid willen het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de…

Lees meer

Koersdocument OV

In 2014 hebben Provinciale Staten de Herijking OV-tactiek (PS/2013/865) vastgesteld. Hierbij is besloten te starten met de ombouw van het OV…

Lees meer

Verslag Regiobijeenkomst Omgevingsvisie Deventer

De laatste Regiobijeenkomsten over de Revisie Omgevingsvisie uit deze ronde zijn achter de rug.
Downloads van het verslag en de powerpoint

Lees meer

Provinciale subsidie voor plannenmakers

Op 5 april 2016 is een subsidieregeling opengesteld om bewoners te helpen met het maken van plannen voor hun leefomgeving.

Lees meer

Geldautomaten kleine kernen

Op 10 maart 2016 hebben meerdere partijen deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de geldautomaat in de kleine kernen. Aanwezig waren de…

Lees meer

Sociale Kwaliteit: Erven voor Ouderen

Het Oversticht publiceerde met de samenwerkingspartners bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte een fraai vormgegeven werkschrift 'Erven…

Lees meer

Eenzame ouderen

Uit het nieuwe rapport 'Kleine gebaren' van het Sociaal en Culureel Planbureau (SCP) wordt duidelijk dat de informele zorg via…

Lees meer

Salland krijgt (bijna) CIF/Cogas glasvezel

Op 5 februari 2016 is er een grote stapvoorwaarts gezet richting aanleg van glasvezel in Salland! De wethouders van de gemeenten Raalte,…

Lees meer

Groener Groenst

Op donderdag 28 januari heeft een publieksjury van 100 inwoners van Overijssel ‘De 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde!’…

Lees meer

Beleidsplan 2016-2019

Voor de jaren 2016-2019 heeft de OVKK een nieuw beleidsplan opgesteld. Centraal hier staat het leggen van verbindingen tussen…

Lees meer