Landelijk is de verwachting dat van de kerken die nu nog een religieuze functie hebben de komende vijf jaren een kwart leeg komt te staan. Ook in de Overijsselse kleine kernen loopt het kerkbezoek terug. In menig dorp is de toekomst van de kerk op losse schroeven komen te staan en bestaat er kans op sluiting of zelfs afbraak van het kerkgebouw. 

Veel van deze gebouwen zouden met een aangepaste functie weer een toekomst kunnen krijgen. Het bedenken van mogelijke oplossingen gaat de hele gemeenschap aan. De dorpskerk immers is in hoge mate bepalend voor de sfeer en de beleving van het dorp.

Samen met het KCWO en het ProMo is de OVKK begonnen aan een project ter voorkoming van leegstand van de Overijsselse dorpskerken. In samenwerking met de dorpsbewoners wordt nagaan hoe een kerkgebouw met een aangepaste of nieuwe functie in gebruik kan blijven. 

Voor de benodigde activiteiten is een platform opgericht: Kerkendorp.nl. Onder dezelfde naam is tevens een website gelanceerd: www.kerkendorp.nl, waar uitgebreide informatie is te vinden over de exploitatie, her- en nevenbestemming van kerkgebouwen.

Binnenkort worden de Overijsselse dorpskerken uitgenodigd om mee te doen aan een enquête. De bedoeling hiervan is om zo een beeld te verkrijgen van de situatie per dorp en te inventariseren waar en waarvoor ondersteuning geboden is.