Regionale Energiestrategie en Energietransitie

Het opwekken van energie moet duurzamer. Ook in Overijssel. Dat heeft (grote) impact op onze (beleving van) de landschappen in Overijssel. De aanwezigheid van zonneweides en windturbines verandert het landschap en de beleving daarvan. En, ze zijn ook nodig om van het gas af te kunnen en de energie voorziening duurzamer te maken. Tijdens de eerste fase (tot juli 2021) van de RES Overijssel, verdeeld in twee regio’s West-Overijssel en Twente, bleek dat de inbreng vanuit de dorpen nog onvoldoende werd herkend en meegenomen in de voornemens en plannen.

Dorpen beter betrekken

De OVKK vindt het noodzakelijk dat dorpsgemeenschappen goed worden betrokken in het proces en hun inbreng kunnen leveren. De OVKK vindt het van het grootste belang dat dorpsgemeenschappen gehoord worden en goed mee kunnen praten in de processen waarin besluiten worden genomen waar windmolens en/of zonnevelden geplaatst worden. Ook vinden we het belangrijk dat initiatieven van inwoners om samen energie in te kopen, te besparen of op te wekken een plek verdienen in de plannen. 
Bij het maken van de plannen, maar ook straks in de uitvoering. Hier zien we op toe en vragen onze leden regelmatig hoe zij dit ervaren. Dat hebben we onder andere gedaan in het webinar van 28 maart 2021 met als resultaat dat de OVKK nu deelneemt aan de Adviesgroepen van de Regionale Energie strategieën in West-Overijssel en in Twente

Invloed uitoefenen

Wil je invloed uitoefenen? Dat kan. Er zijn een aantal mogelijkheden om de gemeenteraad jouw mening te geven:

  • Spreken tijdens inspraakbijeenkomsten
  • Een gemeenteraadslid of fractie bevragen
  • Inspreken in de gemeenteraadsvergadering of commissievergadering
  • Nodig gemeenteraadsleden uit voor een werkbezoek. Dan krijgen ze een beter beeld van de situtie ter plekke

Op de website van de gemeente staat vaak wanneer en waar de inspraakbijeenkomsten zijn. Komen ze niet of zijn ze al geweest? Neem contact op met raadsleden. Ook de griffie weet vaak op welk moment raadsleden over welk onderwerp spreken. 

Inlichtingen krijgen – WOB verzoek

Zorg dat je weet waar je over praat. Dat kan door informatie te verzamelen. Stel hiervoor vragen aan de gemeente. De antwoorden die je van de gemeente krijgt tellen, die van iemand op internet niet. Je kunt de gemeente aanspreken op wat ze besluiten en informatie opvragen als dat nodig is. Dat kan op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur. Dit heet een “wob-verzoek”. De gemeente moet informatie geven over de manier waarop een besluit tot stand is gekomen. Hier is een voorbeeld brief die je kunt gebruiken.

Deel best practises, zorgen en opmerkingen met de OVKK

De provincie Overijssel heeft ons gevraagd om als vertegenwoordiger van de belangen op het platteland ook een kritische vriend te zijn voor het bestuur van de provincie Overijssel. Hoewel wij geen standpunt innemen over het wel of niet plaatsen van windmolens, zonnevelden of andere mogelijkheden voor het opwekken van energie, nemen wij de inspraak en participatie zeer serieus. We hebben periodiek overleg met de provincie en gemeenten. In die overleggen brengen we de geluiden graag over. Als je zorgen hebt, maar ook als je ziet dat dingen werken of opmerkingen hebt. We horen graag van je. Wil je iets kwijt? Stuur dan een mail naar kimverweij@ovkk.nl.