Dossiers

De OVKK deelt en bundelt kennis over onderwerpen die spelen op het platteland. 
Op deze pagina verzamelen we de dossiers waar we ons samen met dorpen en maatschappelijke organisaties meebezighouden. 

De thema's waar we extra aandacht aan besteden zijn: 

  • Participatie van inwoners bij de Regionale Energie Strategie
  • De rol van kerken in dorpsgemeenschappen
  • Wonen in kleine kernen
  • Wonen en zorg; de grote uitdaging van de vergrijzing
 
 
 
 
Energietransitie en RESKerken in het dorp
WonenWonen & Zorg