Lid worden

Samen met onze leden werken we aan een duurzaam en leefbaar platteland. Dit doen we door bewoners te stimuleren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun dorp. De OVKK voorziet haar leden van informatie en advies. Ledenvragen gaan vaak over het eigen functioneren, afstemming met gemeenten en provinciale beleidsinitiatieven, projectactiviteiten en ontwikkelingen in het dorp. Het kantoor in Vilsteren fungeert als eerste aanspreekpunt.

Wie worden lid?
Leden van de OVKK zijn de plaatselijke belangenorganisaties, lokale initiatiefgroepen en besturen buurt- en dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en kulturhusen in de provincie Overijssel. Essentieel is dat de organisaties opkomen voor het algemene belang van hun kern. Leden ontvangen de nieuwsbrief en kunnen aanspraak maken op advies en ondersteuning. Wil  je lid worden? Stuur dan een mail naar info@ovkk.nl

Wat kost lid zijn van OVKK
De hoogte van de kosten voor het lidmaatschap van de OVKK hangt af van het inwonertal van de betreffende kern. Contributie plaatselijke belangenorganisaties en initiatiefgroepen:

Tot 500 inwoners: € 30,- per jaar. 
500 tot 1.000 inwoners: € 50,- per jaar.
1.000 tot 1.500 inwoners: € 78,- per jaar.
1.500 inwoners en meer: € 118,- per jaar. 

Voor buurt- en dorpshuizen, multifunctionele acommodaties en kulturhusen geldt een tarief van € 130,- per jaar. Bevinden deze zich in een kern met minder dan 500 inwoners, dan bedraagt het tarief € 30,- per jaar.