Dit is de OVKK

Missie

De OVKK weet wat er leeft op het platteland van Overijssel door intensieve contacten met haar leden, de dorpsbelangen en dorpshuizen van Overijssel. Als neutrale partij met een krachtig netwerk stimuleert en ondersteunt de OVKK haar leden bij het (be)leefbaar maken en houden van de krachtige kernen in Overijssel. De weg wijzen, initiatief zichtbaar maken, oplossingsrichtingen en uitdagingen agenderen bij overheden en maatschappelijke organisaties is onze meerwaarde. Als leefbaarheidsambassadeur is de OVKK een serieuze en waardevolle gesprekspartner voor beleidsmakers.

Onze 5 pijlers

Vanuit onze missie en kijk op de leefbaarheid in Overijssel hebben we onze ambities voor de komende jaren geformuleerd aan de hand van 5 pijlers. Al onze activiteiten dragen bij aan een van deze vijf pijlers. 

  1. Contact met onze leden
  2. Signaleren en agenderen  
  3. Stimuleren van initiatief en vergroten van kennis
  4. Delen en organiseren
  5. Waarderen van initiatief

Benieuwd naar onze plannen voor de komende jaren? Lees dan ons beleidsplan. 

Medewerkers
Backoffice
Voor al je vragen over lidmaatschap, financien of algemene vragen over de OVKK kan je terecht bij: 
Kor Pollema
Telefoon: 06 5744 8753
E-mail: info@ovkk.nl 
Netwerkconsulent
Jacolien van de Wetering is onze verbindingsofficier. Ze bezoekt de dorpen en brengt ze met elkaar in contact. Ook is Jacolien namens de OVKK vaak aanwezig bij bijeenkomsten. 
Telefoon: 06 1606 8532
E-mail: jacolienvdwetering@ovkk.nl
Bestuur
Ilse Duursma, voorzitter (Denekamp)
Telefoon: 06 5128 4474
E-mailadres: cme.duursma@deventer.nl  
id=NEW653f652d9d57c736422495Cor Lubach, aspirant penningmeester (Glane)
Telefoon: 06 5357 8611
E-mail: info@pro-sam.nl 
 
Willemien Schoneveld-Woestenenk, secretaris (Markelo)
Telefoon:  06 4995 5488
E-mailadres: w.woenstenenk@gmail.com 
Contactpersoon voor de gemeenten: Almelo, Deventer, Hellendoorn, Olst-Wijhe en Raalte
Bert Krale,  bestuurslid (Punthorst)
Telefoon: 06  3397 6132
E-mailadres: b.krale@krale.nl
Contactpersoon voor de gemeenten: Dalfsen, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle
 Bert van der Moolen, bestuurslid (Vilsteren)
Telefoon:  06 5178 8171
E-mailadres: bmo@xs4all.nl 
Contactpersoon voor de gemeenten: Hardenberg, Ommen en Staphorst
Rob Swennenhuis, bestuurslid (De Lutte)
Telefoon:  06 5315 4784 
E-mailadres: rjg.swennenhuis@gmail.com 
Contactpersoon voor de gemeenten: Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen en Twenterand
André Bus, bestuurslid (Steenwijkerland)
Telefoon:  06 3650 7629
E-mailadres: abpaasloo@live.nl 
Contactpersoon voor de gemeenten: 
Adviseurs

Zijn jullie lid van de OVKK en kan je hulp gebruiken bij de uitvoering van jou initiatief? We verwijzen je graag door naar een van de adviseurs uit ons netwerk. Zij helpen je graag om het initiatief in jouw dorp van de grond te krijgen. Dat kan door aanwezig te zijn bij gesprekken met verschillende overheden of juist als sparringspartner of procesbegeleider.  We krijgen vaak vragen over het eigen functioneren, afstemming met gemeenten en provinciale beleidsinitiatieven, projectactiviteiten en ontwikkelingen in het dorp. Neem contact met ons op met je vraag en we brengen je in contact met degene die jullie het beste kan helpen. 

Samenwerken

Voor een (be)leefbaar platteland is samenwerking van groot belang. We werken actief samen met de provincie Overijssel en de overijsselse gemeenten.  Samen met andere provinciale organisaties zoals  Het OverstichtLandschap OverijsselNatuur en Milieu Overijssel, AnnoNu en Stimuland zetten we ons in voor de leefbaarheid. De OVKK is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Vrienden van de OVKK

We zijn als vereniging ook erg blij met onze vrienden. Deze organisaties ondersteunen het werk van de OVKK financieel. 

ANBI

De OVKK staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vindt deze informatie hieronder.

Naam: Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. (OVKK)
RSIN / fiscaal nummer: 8022.67.701
Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel te behartigen, alles in de ruimste zin van het woord.
Contactgegevens: postadres: Larenseweg 12, 7475 PW Markelo  | telefoon:  06 57 44 87 53 | e-mail:  info@ovkk.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 8 natuurlijke personen, van wie de voorzitter, secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Bovenaan deze pagina ziet u wie dit zijn. 

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten, dan wel een beperkte vacatievergoeding. De bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 225,- per kwartaal en een km-vergoeding van 28 ct per km. Het beloningsbeleid voor het personeel is conform de functie van consulent in de CAO Sociaal Werk 2019-2021. 

Statuten: 
Statuten van de Vereniging

Statuten: 

Jaarverslagen:

2022
Activiteitenverslag 
Financieel verslag

2021
Activiteitenverslag
Financieel verslag