OVKK praat in ROCOV mee over openbaar vervoer

De OVKK behartigt ook belangen reizigers openbaar vervoer. 

De provincie Overijssel en het ROCOV tekenden in de zomer van 2022 een nieuw convenant. Hierdoor is de belangenbehartiging van de reizigers van het openbaar vervoer de komende jaren geregeld. Verschillende belangenorganisatie zijn verenigt in het Het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV). De OVKK maakt er onderdeel van uit en levert twee leden. Bestuurslid Bert Krale is voorzitter van het ROCOV en bestuurslid Willemien Woenstenk is lid van de werkgroep Stad & Streek.

Deel zorgen en ideeën

Het ROCOV is een vereniging van belangenorganisaties die zich inzet om middels gezamenlijke (on)gevraagde adviezen de belangen van de gebruikers te behartigen met betrekking tot het openbaar vervoer en de raakvlakken met andere mobiliteiten richting overheden en vervoersbedrijven. "Dat betekent dat wij de zorgen, ideeën en opmerkingen van onze leden kunnen overbrengen aan deze partijen. We roepen onze leden dan ook nadrukkelijk op om hier gebruik van te maken", zegt voorzitter Bert Krale die ook in het bestuur van de OVKK zit.

Openbaar Vervoer belangrijk voor leefbaarheid

De aanwezigheid van voorzieningen is voor krachtige kernen en het buitengebied erg belangrijk. Naast het dorpshuis en de supermarkt is voldoende openbaar vervoer een belangrijke voorziening om zelfstandig en met plezier in een gebied te wonen. Door kostenbesparing en de drang naar efficiënt gebruik van bussen en trein, vervallen buslijnen en moet er gekeken worden naar andere manier van goed openbaar vervoer. Bert Krale: "Als OVKK horen we graag waar onze leden tegenaan lopen. We kunnen niet beloven dat alles wordt opgelost, maar de zorgen neerleggen op de plek waar ze gehoord worden en onze inbreng doen op beleid en de uitvoering daarvan, dat kunnen we wel."
 

Samen met veel partijen

In het ROCOV zitten naast de OVKK ook de volgende organisaties: ALMA, Fietsersbond, KBO-PCOB, Oogvereniging, PROO, Rover, SOOZ, Wandelnet en Zorgbelang Overijssel. 

Neem contact met ons op

Wil je iets met ons delen over het openbaar vervoer? Stuur dan een mailtje naar Willemien Woestenenk via w.woestenenk@planet.nl