Financiële positie dorps- en buurthuizen door Corona ernstig verslechterd - uitkomst enquête

De financiële positie van dorps- en buurthuizen is in de afgelopen twee jaar ernstig verslechterd. Door de opeenvolgende Corona-maatregelen hebben veel besturen ingeteerd op hun vermogen en noodzakelijke investeringen uitgesteld. Dit blijkt uit een onlangs gehouden enquête onder 850 dorps- en buurthuizen in Nederland. Door deze ontwikkeling dreigen dorps- en buurthuizen hun belangrijke functie als sociale ontmoetingsplaats kwijt te raken.

Ingeteerd op vermogen 

Dorps- en buurthuizen hebben tijdens de coronacrisis veel ingeteerd op hun vermogen en – soms noodzakelijke – grote investeringen voor zich uitgeschoven.

Infographic

Uit de online vragenlijst van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), welke eerder is uitgezet door alle provinciale organisaties, is een infographic gemaakt van de opgehaalde resultaten

Resultaten

Meer dan 500 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Hieronder een aantal punten die opgevallen zijn:

  • 73% geeft aan in 2021 een verlies te hebben geleden
  • Van al deze gevallen blijkt dat 63% onder meer heeft opgelost door eigen reserves aan te spreken
  • 44% heeft onder meer gebruik gemaakt van steunregelingen
  • Door in te teren op de reserves wordt in 60% van de gevallen groot onderhoud en/of duurzame investeringen uitgesteld
  • Van de ondervraagde dorps- en buurthuizen geeft ruim 40% aan over een jaar al op het randje van een faillissement te balanceren

Zorgwekkende cijfers

Klaske Piebenga (bestuurssecretaris van de LVKK) over deze zorgwekkende cijfers: ”We ontvingen de laatste tijd al verontrustende signalen uit het veld. Helaas bevestigt dit onderzoek ons vermoeden over de kwetsbare positie van dorps- en buurtshuizen. En dat in een maatschappelijk context van vereenzaming en verharding, waarin dorps- en buurthuizen een belangrijke rol spelen als sociale ontmoetingsplaats. Dorps- en buurthuizen vervullen een cruciale functie voor het in stand houden van het verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligerswerk.”

Aangetoond dat ruimhartig gecompenseerd moet worden

Het onderzoek toont aan dat dorps- en buurthuizen ruimhartig gecompenseerd moeten worden uit de beschikbare Corona-compensatiemaatregelen, zowel van Rijk als Provincies en gemeenten. Bovendien zal het helpen als overheden met aanvullende subsidiemaatregelen komen, met name ten behoeve van duurzaamheids-investeringen. De LVKK en de bij deze organisatie aangesloten provinciale koepelverenigingen zullen zich daar in de komende periode hard voor maken.

 

resultaten onderzoek LVKK financiële positie dorpshuizen na corona