Meld je aan voor het webinar over toekomst kerkgebouwen

De OVKK organiseert op 3 december vanaf 19:45 een webinar met als thema: “De toekomst van onze kerkgebouwen. Uitdagingen verbinden!?”. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar

We starten met drie sprekers. Jorien Kranendijk van het Rijksprogramma Toekomst Religieus Erfgoed, Petra Stassen van Kerkelijk Waardebeheer en predikant Klaas van der Kamp, delen hun visie op dit thema met u. Daarna willen we vooral met u in gesprek. Welke uitdagingen ziet u, welke zorgen heeft u, welke hulp is gewenst. Het belooft een interactief programma te worden. Houdt naast een laptop of ipad ook uw smartphone bij de hand.

Waarom dit webinar?

Er gebeurt op dit moment veel rond kerkelijk vastgoed. De kerken zijn beeldbepalende gebouwen in onze dorpen en kernen. Door teruglopend kerkbezoek, oplopende onderhoudskosten en minder vrijwilligers wordt het voor kerkbesturen steeds lastiger om de exploitatie rond te krijgen. Aan de andere kant is de kerk hoe dan ook een baken in het dorp dat ontmoeting mogelijk maak en mensen verbindt. Vaak is iedereen het erover eens dat de kerk als ontmoetingsplek behouden moet worden. Maar hoe pak je dat aan? Wie is er aan zet? Welke stappen zet je? Is er ondersteuning in de vorm van geld en kennis?

Vaker in gesprek over dit thema

Als belangenbehartiger voor de Overijsselse dorpen vinden we dit een belangrijk thema en daarom gaan we de komende tijd meer aandacht besteden aan ontwikkelingen rond de kerken in Overijssel. We trappen af met dit webinar op 3 december vanaf 19:45. Aanmelden kan met de paarse knop

Programma

19:45  Opening door Ilse Duursma, voorzitter OVKK en Roy de Witte, gedeputeerde provincie Overijssel

19:55 – 20:25  Jorien Kranendijk over Toekomst Religieus Erfgoed, Petra Stassen van Kerkelijk Waardebeheer over hoe je mensen mobiliseert om aan de slag te gaan en Klaas van der Kamp Classis predikant PKN over hoe de kerk kijkt naar de uitdagingen op gebied van kerkgebouwen.

20:30 – 21:10 Interactief gesprek aan de hand van vragen aan de deelnemers

21:15 Einde
 

Meld je aan 

Meld je aan om deel te nemen aan het webinar. OP 2 december sturen we naar alle deelnemers een mail met de link naar het webinar.