Regionale Energie Strategieën in de dorpen van Overijssel

Er wordt door de regio’s druk gewerkt aan de Regionale Energie Strategieën (RES). Dit zijn plannen voor de toekomst hoe de regio kan zorgen voor meer opwekking van duurzame energie. Bij zo’n RES zijn veel verschillende organisaties betrokken. Denk aan provincie, gemeente, natuurorganisaties, politici en ook inwoners van de gebieden. In een RES worden keuzes gemaakt waar veel mensen iets van gaan merken. Er worden namelijk voorstellen gedaan waar zonnepanelen kunnen komen (vaak op daken, maar soms ook op de grond) waar windmolens een plek kunnen krijgen en hoe de regio omgaat met het duurzaam verwarmen van woningen en kantoren zonder aardgas.

Positie dorpsraad

De regio’s hebben inmiddels de lijnen uitgezet. Er wordt niet alleen door bestuurders over dit onderwerp gepraat, ook inwoners worden op themaniveau gevraagd mee te denken.Nu de plannen steeds concreter worden, krijgen steeds meer dorpsbelangen te maken met vragen vanuit de projectgroep van de RES om mee te denken of juist te helpen om het draagvlak voor de plannen in het dorp te vergroten. Hoe ga je daar als dorpsraad/dorpsbelangen mee om? Hoe werk je mee aan plannen voor een beter klimaat, maar houd je ook oog voor de belangen van het dorp. De OVKK is op dit moment bezig met het verzamelen van informatie over dit onderwerp. We komen in mei met een thema nieuwsbrief over dit onderwerp. Heb je ideeën? Loop je al ergens tegen aan of heb je juist een tip voor je mede dorpsraadleden? Neem contact op met Kim Verweij onze communicatieadviseur via 06 23 87 02 17 of kim@factord.nl.

We werken ook aan een themamaand over kerkelijk vastgoed. Ook daarvoor kunnen we je input goed gebruiken.