Blijft de kerk centrale plek in het dorp?

​​Het antwoord hierop kan niet anders zijn dan JA. Heeft het kerkgebouw nog altijd dezelfde functie als 20 jaar geleden? NEE, zullen veel dorps- en kerkbesturen helaas moeten antwoorden. Onderhoud van de kerk is kostbaar en het aantal leden van de kerkgemeenschappen laat een daling zien. Toch neemt het gebouw nog altijd een speciale plek in het dorp. Nu ook verenigingen, bibliotheken en scholen met steeds meer maatschappelijke uitdagingen te maken krijgen, biedt dit kansen voor alle betrokkenen. In verschillende dorpen zijn al mooie initiatieven ontstaan om de kerk voor het dorp te behouden door het gebouw voor meerdere functies in te zetten. Vanuit de provincie en het Rijk zijn hier verschillende subsidiemogelijkheden voor.

Maand van kerkelijk vastgoed in aantocht
Bestuurslid Bert Krale vertelt over de plannen van de OVKK: “De kerken horen bij onze geschiedenis. Nu moeten we zorgen dat we ze samen behouden voor de toekomst. De OVKK is samen met verschillende partners bezig om een overzicht te maken van mogelijkheden, succesverhalen en geleerde lessen over dit thema. We willen dit jaar een maand uitroepen tot de maand van het kerkelijk vastgoed. We zijn met onze partners van Kerk en Dorp in overleg hier en bundelen zo veel mogelijk onze kennis. Helaas heeft de coronacrisis hier ook roet in het eten gegooid en duurt het iets langer dan we willen. Houd onze website, sociale media en de nieuwsbrief in de gaten”. 

Heb je tips, vragen of informatie die we tijdens de maand van het kerkelijk vastgoed zeker moeten delen? Stuur een mailtje (kim@factord.nl) of bel met Kim Verweij 06 23 87 02 17