Warmteboost: Expertmeeting verduurzaming in Haarle

Op woensdag 31 januari vond in Haarle een bijeenkomst plaats in het kader van de Warmteboost: een programma waarmee dorpshuisbesturen worden gefaciliteerd om hun accommodatie te verduurzamen. Nadat de agenda was toegelicht gaf Alexander te Kuile, bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Haarle, een presentatie over de manier waarop in Haarle de verduurzaming stap voor stap wordt aangepakt en gefinancierd. Daarna gingen de ruim dertig aanwezigen aan de slag met werkboeken en een invulformulier teneinde inzicht te krijgen in de toestand van het eigen pand, zodat duidelijk wordt welke stappen gezet moeten worden. Daarnaast was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en kon men experts van Arcadis en Katalys raadplegen voor deskundig advies.

Momenteel is de tweede ronde van WarmteBoost in voorbereiding. De start start daarvan valt waarschijnlijk eind april of begin mei van dit jaar. Kijk regelmatig op de website van de Warmteboost. Hier zijn ook de werkboeken en het invulformulier met besparingspotentieel te downloaden.

De bijeenkomsten van Warmteboost worden landelijk op zes locaties gehouden. In Overijssel gebeurde dat met medewerking van de OVKK.