Burgerparticipatie in de RES

Inwoners van Twente zijn uitgenodigd om mee te denken over de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Hiervoor is naar 30.000 adressen een brief uitgegaan met de vraag om zich aan te melden voor deelname aan een inwonersforum. Via loting zullen uiteindelijk 100 personen aan het inwonersforum kunnen meedoen. De deelnemers moeten bereid zijn om gedurende drie zaterdagen tijd vrij te maken voor een kennissessie, een discussie met Twentse raadsleden en het bedenken van adviezen over de opwekking van schone energie.

Het inwonersforum wordt georganiseerd in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES), een samenwerkingsverband van de provincie, gemeenten en waterschappen voor duurzame energie. Aan de RES-Twente is een Meedenktank verbonden waarin belangenorganisaties adviezen kunnen uitbrengen. De OVKK zit daar ook in vanuit haar functie als aanjager van de burgerparticipatie. In de Meedenktank is geconcludeerd dat er een grote afstand bestaat tussen de overheidsplannen en de belevingswereld van de gewone mensen. De burgerparticipatie komt onvoldoende van de grond en vandaar het idee van een inwonersforum.