Vul in: Enquête stand van zaken ontmoetingscentra in de coronacrisis

Veel buurt- en dorpshuizen en dorpsinitiatieven ondervinden nadelige gevolgen van de coronacrisis. Het sociale leven is nagenoeg stil komen te liggen. Tal van dorpsinitiatieven gaan niet meer door of worden in aangepaste vorm aangeboden. Buurt- en dorpshuizen hebben het zwaar te verduren, zij zijn al geruime tijd dicht voor activiteiten. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de inzet van vrijwilligers, activiteiten en/of financiële middelen. 

Grip en zicht
Om meer grip en zicht te krijgen op wat er allemaal gebeurt, of niet meer gebeurt, heeft de OVKK net als vorig jaar een vragenlijst opgesteld. De uitkomsten willen we gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening en te gebruiken als onderlegger voor onze gesprekken met overheden en fondsen.  De OVKK vindt het belangrijk de belangen van buurt- en dorpshuizen en dorpsinitiatieven te behartigen. Hoe meer ontmoetingscentra de enquête invullen, hoe sterker we staan. 

We zullen de opgehaalde gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen geanonimiseerd verstrekken aan derden.

Het invullen van deze enquête duurt ca. 10-15 minuten. 
Heel erg bedankt alvast!