Krijg snel inzicht in de financiële situatie van ontmoetingscentrum met handige spreadsheet

Om inzicht te krijgen overzicht te krijgen in de financiele situatie nu en in de toekomst hebben we een een 'spreadsheet' rekenhulp online gezet.  Onze collega's van de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) hebben dit document ontwikkeld voor gemeenschapsaccommodaties. De spreadsheet is getest en klaar voor gebruik. Je download het document en de toelicht onder aan deze pagina. 

Doel
De spreadsheet is in eerste instantie gemaakt om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie ten tijde van het Corona-virus. Het geeft bestuurders van buurthuizen, gemeenschapshuizen en anderen ook de mogelijkheid om daar waar nodig en mogelijk 'aan de juiste knoppen te kunnen draaien'. De spreadsheet is ook te gebruiken om snel een indicatie te verschaffen in het kader van een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL regeling). Hiervoor is het namelijk nodig om de financiële gegevens per maand inzichtelijk te hebben.

Werkwijze en Opzet
Door een uniforme manier de financiën in beeld te brengen is benchmarken mogelijk. Daarmee kan het overzicht helpen om bijvoorbeeld als besturen binnen een gemeentelijk overlegorgaan gemeenschapshuizen of andere samenwerkingsverbanden het gesprek met elkaar aan te gaan. Niet om elkaar af te rekenen, maar om het gesprek te voeren.  Bespreek vragen en zorgen en bedenk met elkaar hoe je ervoor kunt zorgen dat het gemeenschapshuis, dat een belangrijke functie heeft in het dorp of de wijk, over een aantal jaren ook nog mensen kan ontvangen. Daarnaast is het resultaat te gebruiken richting zowel gebruikers als de lokale overheid bij het aanvragen van hulp nu de exploitatie door het Corona-virus onder druk staat.

In de opzet is ervoor gekozen om de financiën per maand inzichtelijk te maken. Het geeft daarmee direct inzicht in omzetverlies en de kosten per maand. Genomen of nog te nemen acties worden daarmee ook direct zichtbaar. 

Wil je als bestuur aan de slag met de Spreadsheet Rekenhulp? Download hem dan hieronder en vergeet niet ook de toelichting te downloaden. Als er daarna nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.