Ontmoetingscentra gaan gevolgen coronacrisis komende maanden voelen

De OVKK heeft in opdracht van de provincie Overijssel in kaart gebracht wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de ontmoetingscentra in Overijssel. Aan de hand van gesprekken met de Helpdesk Ontmoetingscentra en een vragenlijst die onder accommodaties is verspreid, heeft de OVKK de stand van zaken in beeld gebracht.  De belangrijkste resultaten uit deze rondgang zijn: 

 • 32%  van de accommodaties heeft te maken met een tekort dat zij niet kunnen opvangen uit de reserves
 • 100% van de accommodaties stelt noodzakelijke investeringen uit als zij coronaschade kunnen opvangen uit de reserves
 • 30% van de accommodaties die in de problemen komen verwacht dat dat vanaf september 2020 of begin 2021 zal zijn
 • Meer dan 60% van de accommodaties heeft een exploitatie tot €75.000 per jaar
 • Meer dan de helft van de accommodaties is van de gemeenschap zelf, 60% van de accommodaties wordt gerund door vrijwlligers
 • Het zijn ook de accommodaties met een exploitatie tot 75.000 die de coronaschade niet kunnen opvangen uit reserves
 
Hulp voor ontmoetingscentra

Mede door de uitkomsten van de gesprekken met ontmoetingscentra heeft de provinice twee regelingen opengesteld om de ontmoetingscentra te helpen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 

 • Sociale hypotheek
  Door de maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis zijn veel multifunctionele accommodaties (Mfa’s) in een financiële crisis belandt. Deze subsidie van maximaal €15.000 is bedoeld om Mfa's te ondersteunen. Als verplichting vragen wij Mfa’s maatschappelijke output (een extra of aanvullende sociale inspanning van een Mfa voor het algemeen belang.)te realiseren in de directe leefomgeving van de accommodatie, ter waarde van het aangevraagde subsidiebedrag. De regeling kan vanaf 3 augustus worden aangevraagd via het subsidieloket van de Provincie Overijssel. 
 • Subsidie Vitale en Gezonde Samenleving
  De regeling is bedoeld voor echte 'noaberschapsinitiatieven'. Oftewel samen werken aan het verbeteren van de leefomgeving, zoals het organiseren van locatietheater, nieuwe doelgroepen zoeken voor een sportvereniging, nieuwe activiteiten voor het buurthuis, het opknappen van een speelpleintje of een project om eenzaamheid tegen te gaan.
  Per initiatief is een bedrag van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Een van de voorwaarden in de subsidie is dat de aanvragers hun ervaringen delen op dit platform Samen Voor Elkaar Overijssel.  Zo kunnen ook anderen hiervan leren en inspiratie opdoen. De regeling kan vanaf 14 september worden aangevraagd via het subsidieloket van de Provincie Overijssel. 

 

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van de infographic

 

Deze conclusies zijn getrokken op basis van de gegevens van 72 ontmoetingscentra in Overijssel. Dit is naar verwachting ongeveer 30% van het totaal aantal accommodaties in Overijssel.