Mobiele bereikbaarheid in Overijssel moet beter

Demissionair Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 18 maart aangegeven dat er in Hoge Hexel en Vilsteren wordt gewerkt aan verbetering van de dekking van het mobiele netwerk. Dit meldde zij in de antwoorden op schriftelijke vragen die de CDA Tweede Kamerfractie aan haar stelde. De mobiele bereikbaarheid van Overijssel was al eerder aan de orde gesteld in de Tweede Kamer, maar toen bleven concrete verbeterplannen uit. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een ledenpeiling over mobiele bereikbaarheid door de OVKK. We blijven ook de komende tijd dit proces actief volgen. Zeker ook omdat uit recent overleg van Plaatselijk Belang Vilsteren met enkele providers bleek dat verbeteringen op korte termijn niet mogelijk lijken te zijn. Het gesprek met de providers zal worden voortgezet.

Vilsteren

Op verzoek van Plaatselijk Belang Vilsteren hebben we onze leden in 2020 gevraagd wat hun ervaring is met de bereikbaarheid van 112 via de mobiele telefoon. In Vilsteren is het bereik niet goed, maar ook op andere plekken in de provincie laat de mobiele bereikbaarheid te wensen over. Het gevolg is dat 112 in noodsituaties niet altijd gebeld kan worden. We verzamelden ruim 70 klachten uit 31 kernen op. Problemen doen zich vooral voor in de gebieden rond Vilsteren, Okkenbroek, Hoge Hexel, maar ook in de gemeente Hardenberg, Noordoost-Twente en locaties langs de IJssel en de Vecht. We hebben de resultaten gebundeld en aangeboden aan zowel de Overijsselse Tweede Kamerleden als aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). Nadat de CDA Tweede Kamerfractie in 2020 al aandacht vroeg hiervoor hebben ze ook in februari 2021 opnieuw aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Aandacht voor mobiele bereikbaarheid

Studenten van de opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim werken in een onderzoeksgroep in samenwerking met RTV-Oost aan het thema "bereikbaarheid van 112". Zij maken hier verschillende nieuwsitems over met interviews en artikelen. Ook over andere plattelandsthema's worden mooie artikelen geschreven.