Verslag webinar Toekomst van kerkgebouwen

We kijken terug op een bijzonder geslaagd webinar over de toekomst van de kerkgebouwen in Overijssel. Tijdens het webinar op 3 december waren meer dan 100 mensen aanwezig om zich bij te laten praten en vragen te stellen. De drie sprekers Jorien Kranendijk (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Petra Stassen (Kerkelijk Waardebeheer) en Klaas van der Kamp (Classispredikant Overijssel en Flevoland) inspireerden de luisteraars. Ook gedeputeerde Roy de Witte was aanwezig. 

Dialoog

Tijdens het webinar werd duidelijk dat de aanwezigen het vooral belangrijk vinden dat wanneer kerksluiting aan de orde komt dat hierover het gesprek met de gemeenschap goed gevoerd wordt. Dat er geluisterd wordt naar de geluiden in de gemeenschap. Daarnaast werden er veel praktische tips gegegeven waar meer informatie en hulp te vinden is. Bijvoorbeeld over de kerkenvisies en hoe je een proces voor het voeren van de dialoog vormgeeft. 

Verslag en webinar
  • Alle inleidingen die zijn gegeven en de vragen die zijn gesteld komen in het verslag aan bod. Download het hier
  • Kon je er niet bij zijn en wil je het webinar graag helemaal terug kijken dan kan dat ook. Kijk het webinar terug. 
Uitslag van de poll

Tijdens het webinar stelden we een aantal vragen aan de aanwezigen om een idee te krijgen vanuit welke organisatie zij aanwezig waren, welke vragen zij hebben en wat de stand van zaken is bij de verschillende kerkgemeenschappen. 

De meest mensen die aanwezig waren kwamen vanuit RK kerk, Protestantse Kerk en Plaatselijk belang. Een klein deel van de aanwezig vertegenwoordigde een overheidsorganisatie of maatschappelijke organisatie. Bijna alle mensen gaven aan dat het lastig wordt om het kerkgebouw, met alleen een kerkelijke functie, in het dorp of wijk te behouden. De functie van kerkgemeenschap in het dorp of wijk geven de meeste mensen aan dat deze eindig is en niet wordt opgevangen door de verenigingen in het dorp of dat deze nog levendig is, maar wel wat meer van deze tijd mag worden. 
Het overgrote deel van de aanwezigen geeft aan dat zij de toekomst van het kerkgebouw beschouwen  in relatie tot andere gebouwen in het dorp of de wijk. Op de stelling "We denken na over verbreed gebruik of herbestemming van de kerk in ons dorp" geven bijna 65 mensen aan dat er gesprekken plaatsvinden of al eerste stappen zijn gezet.  Op de vraag: "Wat bent u nodig om invulling te geven aan de toekomst van uw kerk?" Werd " advies en ondersteuning" veruit het meest genoemd, gevolgd door kennisnetwerk en geld. 

 
    Het vervolg

    Wat de OVKK betreft was dit webinar de eerste activiteit in een reeks van activiteiten met het thema toekomst van de Overijsselse kerken. Dit webinar geeft voldoende input voor een vervolg. Zowel de inhoud van de sprekers als de informatie die we hebben opgehaald met de poll. We gaan in gesprek met onze partners zoals de provincie Overijssel, Het Oversticht, KCWO, Promo, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Kerk en Dorp en het Steunpunt Erfgoed Overijssel om te bekijken welke activiteiten we het komende jaar gaan organiseren. Begin volgend jaar hopen we hier meer over te kunnen melden.