Ontmoetingscentra en de TVL, 11% van de omzet als vaste lasten te laag? (vul de enquête in!)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor mkb’ers met omzetverlies door coronamaatregelen. Ook buurt- en dorpshuizen kunnen hier gebruik van maken. Vaak halen zij niet de vereiste €1.500 aan vaste lasten over het kwartaal waarover de TVL wordt aangevraagd. Herkenbaar? 

Vaste lasten berekenen

Om de vaste lasten te bepalen, werkt het RVO met een vast percentage van de omzet. Bij buurt- en dorpshuizen is het percentage vaste lasten op 11% van de omzet gezet.
Om de vaste lasten te berekenen voor een aanvraag TVL Q1 2021 wordt dus 11% genomen van de omzet van het 1e kwartaal van 2019. Als je deze berekening doet komen veel buurt- en dorpshuizen niet aan de benodigde €1.500 aan vaste lasten. De indruk bestaat (en uit een steekproef blijkt) dat het werkelijke gemiddelde percentage vaste lasten ten opzichte van de omzet, beduidend hoger ligt bij buurt- en dorpshuizen. Om dit beter in kaart te brengen en eventueel actie te kunnen ondernemen richting RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Ministerie vragen alle verenigingen van kleine kernen in Nederland aan buurt- en dorpshuizen deze enquête in te vullen. Doe je mee?