Subsidie DUMAVA

De Subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om een conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. De aanvraag kan vanaf 3 juni 2024 ingediend worden. Dorps- en buurthuizen kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie, mits de accommodatie in eigendom is van het dorps- of buurthuis. Lees meer op de Voorwaardenpagina.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen, met de bedoeling daar zodoende loting kan worden voorkomen. De regeling DUMAVA is op een aantal punten gewijzigd. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijken kan via
deze link.

De wijzigingen zijn aangebracht om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen. De belangrijkste:
- Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
- Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd is naar € 1,5 miljoen.
- 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
- De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. Je vindt de laatste maatregelenlijst via
deze link.

Informatie over het aanvraagproces is te vinden via
deze link.