OVKK bezoekt krachtige kernen: Bornerbroek

Als ambassadeur van de leefbaarheid in de kernen van Overijssel, is er natuurlijk niets mooiers dan met eigen ogen zien hoe een dorp dit in de praktijk oppakt. Op 19 september was het bestuur samen met kernwethouder Eugene van Mierlo en enkele statenleden op bezoek in Bornerbroek.

Kijkje in de keuken
We kregen een kijkje in de keuken van dorpsbelangen Bornerbroek; eerst een korte toelichting op het proces om tot een goede accommodatievisie te komen. Daarna volgde een korte uitleg over het Blijf-Aan-De-Wandel-Pad. Een project waarin een oud processiepad op een innovatieve wijze wordt verhard en waar voldoende bankjes komen te staan, zodat de ouderen van Bornerbroek kunnen blijven wandelen en genieten van het prachtige landschap rond dit actieve dorp.

XL park
Na het processiepad, volgde een korte wandeling naar de rand van het XL businesspark. Hier heeft Dorpsbelangen Bornerbroek zich sterk gemaakt voor de aanleg van een 3,5 meter hoge zichtwal van 1000 meter lengte (beplant met bomen en struiken) om het grote industrieterrein aan het zicht te onttrekken en de geluidsoverlast tegen te gaan. 
Als compensatie voor gekapte bomen en als waterberging is het 12 ha grote parkje de Groene Delta aangelegd op terrein van het XL-park. Dit project past mooi bij het  project De Doorbraak en Erve Peeze (gereedschapdepot van Landschap Overijssel  en een belevingscentrum).

Zelf burgerparticipatie organiseren
Tijdens de lunch in het pas geopende Erve Peeze vertelde voorzitter Jan Bartels over de manier waarop Dorpsbelangen Bornerbroek om is gegaan met de plannen voor de A1. Zij hebben zelf de handschoen opgepakt om te onderzoeken welke plannen draagvlak hebben onder de inwoners toen de overheid, de provincie Overijssel, dit niet deed. Zij gaan nu met de provincie om tafel om deze plannen te presenteren.
 

Met recht een krachtige kern
Jaap Alberda, plaatsvervangend en tijdelijk voorzitter van de OVKK, was onder de indruk van de energie en veerkracht van Bornerbroek: “Het is prachtig om te zien hoeveel een club betrokken inwoners voor elkaar weet te krijgen en projecten oppakt die alle inwoners ten goede komen. We hebben projecten gezien van sporthal tot wandelpad en ook grote ingewikkelde projecten zoals de XL business park en de A1. Ik vind het bewonderenswaardig dat Dorpsbelangen Bornerbroek door zich constructief op te stellen zoveel invloed heeft weten uit te oefenen. Bornerbroek mag zich met recht een krachtige kern noemen”.      

Bekijk de foto's van het bezoek aan Bornerbroek