Bestuurslid Rob Swennenhuis koninklijk onderscheiden

Burgemeester Patrick Welman van de gemeente Oldenzaal reikte, in overleg met burgemeester Cia Kroon van de gemeente Losser tijdens het afscheid van Rob Swennenhuis als directeur van SMEOT de onderscheiding uit. Hij werd in het bijzijn van zijn echtgenote, familie, vrienden, bestuur en collega’s met veel lof en waardering toegesproken door burgemeester Patrick Welman.

Hart voor het onderwijs

Swennenhuis werkte vanaf 2009  als directeur bij Smeot. Hij maakte het opleidingscentrum mede tot wat het nu is: een modern en representatief opleidingscentrum.
Onder zijn leiding is SMEOT enorm gegroeid in het aantal studenten: van jaarlijks circa 55 naar circa 450. Rob was de drijvende kracht in de samenwerking en verbond daarmee het SMEOT met het ROC van Twente en later ook met de regionale VMBO scholen. Daarnaast was en is Swennenhuis bestuurslid/secretaris van de coöperatieve vereniging CIV TechWise Twente u.a. Deze vereniging werd opgericht om tegemoet te komen aan de vraag naar beter gekwalificeerde mensen. Ook zat hij in het bestuur van HEIM het huidige Oyfo (Fusie van Crea Centrum voor kunsteducatie, techniekmuseum HEIM en Muziekschool Hengelo).

Inzet voor de samenleving

Rob heeft ook veel gedaan voor zijn woonplaats De Lutte. Hij was svicevoorzitter, penningmeester en lid van de Participatieraad sociaal domein Losser. Hij had daar de portefeuille jeugd. In De Lutte stond hij in 1990 aan de wieg van de oprichting van de Stichting Dorpsbelangen de Lutte en was hij voorzitter. Hij maakte zich onder andere sterk voor het behoud van de basisschool in het centrum van De Lutte. Ook was Rob voorzitter van de Historische vereniging De Dree Marken en was hij een van de oprichters van de Solexclub “Vliegwiel”, waarvan vele jaren als voorzitter. Rob was ook al eerder bestuurslid van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. Daar zette hij zich in voor de leefbaarheid in de kleine kernen en hoe deze vitaal kunnen worden gehouden in de provincie. Door drukte op zijn werk, was hij genoodzaakt te stoppen, maar nu hij mag genieten van zijn pensioen heeft Rob zich weer bij ons aangesloten.  "Gezien zijn mooie staat van dienst en inzet voor de samenleving is de onderscheiding dik verdiend", aldus een trots voorzitter Ilse Duursma.