Theo Ibes overleden

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Theo Ibes, oud-voorzitter en oprichter van de OVKK. Wij gedenken hem als een vurig pleitbezorger voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Meer dan 25 jaar leidde Theo Ibes de OVKK met vaardige hand: het fundament onder ons meer dan 40-jarig bestaansrecht. Daarnaast behartigde hij het leefbaarheidsbelang in de Provinciale Staten. Voor deze en andere maatschappelijke verdiensten werd hij in 1993 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Theo Ibes was gezegend met een scherpe tong en een kritisch onderscheidingsvermogen. Niet minder liet hij zich kennen als een emotioneel mens met een ontwapenend gevoel voor humor, waarmee hij tenslotte iedereen voor zich innam.


Theo Ibes is 86 jaar geworden. Op zaterdag 5 mei werd een afscheidsdienst gehouden in de kerk van Luttenberg. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe met dit bijna niet te vatten verlies.

Het bestuur van de OVKK.