OVKK voert woonbehoefte onderzoek uit onder jongeren

| Leefbaarheid

In vrijwel elke kern hoor je dezelfde geluiden; er zijn te weinig woningen voor jongeren. De huurwoningen die er zijn (in de particuliere sector) blijken vaak onbetaalbaar voor starters en het kopen van een nieuwbouwwoning lijkt door gebrek aan eigen geld ook geen optie. Klopt dit nu echt of zijn de wensen van de starters niet realistisch? In opdracht van OVKK  en in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel is er in vijf verschillende kernen (Bornerbroek, Bentelo, Wesepe, Wanneperveen en Langeveen) een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd onder starters op de woningmarkt.

Het onderzoek kent twee sporen.  Eerst zijn de verhuisbewegingen van jongeren en de redenen waarom ze verhuizen  in kaart gebracht. Het tweede deel van het onderzoek bestond uit gesprekken met jongeren om in beeld te krijgen welke wensen en behoeften zij hebben als het gaat om wonen.

Echte starters blijven buiten beeld

Onderzoeker Thijs Elderink van Eeckhof legt uit waarom dit onderzoek zo van belang is: “De meeste onderzoeken naar de woningmarkt worden uitgevoerd onder mensen die al actief zijn op de woningmarkt. Zij zijn dus eigenlijk geen echte starters meer. ‘Echte starters’ blijven vaak buiten beeld. We zijn heel gericht op zoek gegaan naar jongeren tussen de 18 en 25 jaar die nog geen eigen woonruimte hebben. Het mooie van de gesprekken was dat wij inzicht hebben gekregen in de denkwijze en wensen van jongeren en de jongeren gaven terug ook veel informatie te hebben gekregen over hoe ze straks op zoek kunnen gaan naar een eigen woonruimte”.

 

Wat willen starters nu echt?

Pim Koopman uit Bornerbroek was een van de ruim 50 deelnemers aan de bijeenkomst in Bornerbroek: “Ik ben net afgestudeerd als fysiotherapeut en ik heb nog niet de middelen om een huis te kunnen kopen. De huurwoningen die beschikbaar zijn, zijn vaak te duur en de wachtlijsten zijn ook erg lang. Daarom woon ik nog bij mijn ouders. Mijn vrienden en de voetbal zijn hier, ik wil daarom blijven en niet naar Almelo verhuizen”. Thijs Elderink vult aan: “We wilden vaststellen waar jongeren tegenaan lopen, hoe gemeenten en provincies daarmee omgaan en hoe dit meegenomen wordt in het beleid. Waar hebben de jongeren behoefte aan? Wat is er mogelijk in de gemeente? Koop, huur of nieuwbouw? Vrijstaand, twee-onder-één-kap of een appartement? En wat is de ideale locatie? Al deze vragen hebben we gesteld aan de verschillende betrokkenen. Plaatselijke belangen, dorpsraden en woningcorporaties, en de jongeren zelf. Allemaal zijn ze benaderd en hebben een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. We zijn nu in de eindfase. In de zomer van 2019  gaan we de uitkomsten presenteren. Voor elke kern stellen we een rapport op waarin we voor elke kern drie oplossingsrichtingen benoemen. We zijn ook al in gesprek met de verschillende partijen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De krachten worden gebundeld en straks worden ook plannen hopelijk omgezet in acties, zodat de starters in de kernen meer ruimte krijgen en kunnen blijven.”

Jongeren willen blijven… en ouderen ook

“We zijn nu bezig om alle opbrengsten te bestuderen en onze conclusies te trekken. Een eerste voorzichtige conclusie die ik wel kan trekken op basis van alle gesprekken en die voor alle dorpen geldt, is dat een groot deel van de jomngeren jongeren graag in hun eigen kern willen blijven. Zij hebben vooral behoefte aan eeen sociale omgeving met saamhorigheid, vrienden, familie en verenigingsleven. Dit zijn naast  voorzieningen zoals een basisschool, sportvereniging en een horecagelegenheid belangrijke voorwaarden om te blijven. Dit onderstreept het belang van voldoende starterswoningen in de kernen. En niet alleen voor deze groep. Tijdens het onderzoek werd ons ook heel duidelijk dat de vraag naar passende en betaalbare woningen ook heel groot is bij ouderen. Zij willen hun dorp niet verlaten als zij ouder worden en meer zorg nodig hebben, maar ze hebben andere woonwensen dan starters. Daarom zijn we inmiddels ook gestart met een vergelijkbaar onderzoek onder ouderen in Wanneperveen. Als dorpen vitaal willen blijven en een plek willen bieden aan jongeren en aan ouderen is het van groot belang dat duidelijk in kaart wordt gebracht welke uitdagingen er spelen in het dorp. Wat wil je voor de toekomst?  Wat is daarvoor nodig? Ga als dorp met deze vragen aan de slag. Dat is een goede stap naar een leefbaar enm toekomstbestednig dorp.” besluit Thijs zijn verhaal.

Ook voor jouw dorp of kern?

Wil je ook voor jouw dorp of kern de woonbehoefte in kaart laten brengen? Dat kan. In Steenwijkerland is de OVKK begonnen om in Wanneperveen nu ook de woonbehoeften van ouderen in kaart te brengen. Dit gaan we ook doen in andere kernen in de gemeente. We gaan graag met je in gesprek om te kijken of we in samenwerking met jouw gemeente ook zo’n onderzoek kunnen realiseren om de woonbehoefte van jouw dorp of kern goed in kaart te brengen. Neem contact met ons op!