Kernendemocratie

Door de provincie Zuid-Holland is de nota Handreiking Kernendemocratie opgesteld. Deze is bedoeld als hulp bij inwoners- en overheidsparticipatie.

De nota, met verwijzingen naar onder andere voorbeelden uit Molenwaard, Sud West Fryslan en het project Duurzame Dorpen, heeft veel oog voor actieve burgerprojecten. Het doel van de provincie is gemeenten te helpen bij het in kaart brengen van de huidige mogelijkheden voor het opzetten van een sterke kernendemocratie.

Maar ook voor wie ge├»nteresseerd is in de huidige ontwikkelingen binnen dorpen en kernen, zeker als het gaat om de toekomstige rol van en positie van lokale bewonersorganisaties en provinciale verenigingen, bevat de nota interessante bijdragen. Zo wordt een aantal modellen, met name over inwonersparticipatie, uitgewerkt. En staan er schema's in over de participatieladder en participatierollen die het gesprek over nieuwe maatschappelijke rollen kunnen voeden. 

Klik hier voor meer literatuur over Kernendemocratie.