Rijk gaat dorpshuizen compenseren voor hoge energielasten

Het ministerie van BZK heeft bekend gemaakt dat er extra geld komt voor de buurthuizen om de enorm gestegen energielasten te compenseren. Dat dit geen dag te laat komt, onderstreept ook de uitslag van een onderzoek onder ruim 500 buurt- en dorpshuizen dat LSA samen met de LVKK uitvoerde. Daaruit kwam naar voren dat ruim 70% van de buurt- en dorpshuizen financieel in de problemen komt en dat de stijging van de energielasten gemiddeld 113% bedraagt.

Minister heeft aandacht voor buurt en dorpshuizen
We zijn dan ook blij met de aandacht van minister Hanke Bruins Slot voor deze belangrijke voorziening in de wijken en dorpen van Nederland. Met het extra geld hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is; bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten.

Compensatie via gemeenten en provincies
De compensatie wordt uitgekeerd aan de gemeenten en provincies. Zij krijgen de komende jaren tot 2027 tot 400 miljoen per jaar extra uitgekeerd. De middelen komen naar verwachting in maart 2023 beschikbaar aan gemeenten. In de tussentijd wordt per gemeente gewerkt aan plannen om deze middelen op de beste manier te verdelen. Het is voor besturen van ontmoetingsplekken dus belangrijk om goed in contact te blijven met hun gemeente.