6 december online bijeenkomst: "de mogelijkheden van lokale wooncoöperaties in krachtige kernen"

De OVKK organiseert op maandagavond 6 december vanaf 19:45 een online bijeenkomst overwoningbouwinitiatieven op het platteland.
De recente prijsstijgingen in de woningmarktmaken het gat tussen aanbod en vraag vanbetaalbare woningen pijnlijk duidelijk. Dat isgeen nieuwe ontwikkeling, het is voorjongeren al langer lastig om in hun eigen kerneen betaalbare woning te vinden. Als OVKKwillen we graag aandacht vragen voor demogelijkheden die kleinere kernen hebben omhet heft meer in eigen handen te nemen. Dat isniet eenvoudig en vraagt ook geduld.

Zelf initiatiefnemen
Er staan steeds meer inwoners op die zelf hetinitiatief nemen. Het is vaak een hobbeligeweg richting resultaat. Als OVKK brengen wemensen graag samen om van elkaar te leren enervaringen uit te wisselen. Dat zorgt voorpositieve energie waarin anderen mee gaanbewegen.

Inspiratie en gesprek
Tijdens de online bijeenkomst op 6 december vertelt Hero Klinker van Dorsbelang Zalk hoezij ervoor hebben gezorgd dat er nieuwewoningen worden gebouwd voor ouderen enstarters uit het eigen dorp. Ook gedeputeerdeRoy de Witte van de provincie Overijssel isaanwezig. Hij zal vanuit zijn portefeuilleLeefbaar Platteland hierop in gaan. Wethouderen voorzitter van de OVVK Ilse Duursma brengthet perspectief van de gemeente op ditonderwerp in. Wees welkom!

Webinar "De mogelijkheden van lokale wooncoöperaties in krachtige kernen"

Datum: 6 december
Tijd: van 19:45 - 21:00 
Locatie: Online via Zoom
Link: versturen we in de ochtend van 6 december