Eind mei vond voor de tweede keer een bijeenkomst plaats van het Mobiliteitslab in Deventer. Een 40-tal deskundigen, betrokkenen en ondernemers hielden zich intensief  bezig met  mobiliteit. De Provincie Overijssel zoekt namelijk naar nieuwe manieren om het personenvervoer vorm te geven. Dit is nodig om het openbaar vervoer betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat specifieke doelgroepen, zoals ouderen en scholieren, voldoende kunnen reizen. Nu al duiken er her en der initiatieven op die hierop inspelen.

Om het contact tussen de bestaande en nieuwe mobiliteitspartijen te stimuleren, wil de provincie een ‘Mobiliteitslab Overijssel’ creëren: een fysiek en online platform waar aanbieders en doelgroepen elkaar treffen en waar mobiliteitsoplossingen gemaakt kunnen worden.
De provincie ziet een toekomst voor zich waar voor alle inwoners van Overijssel de basismobiliteit is gegarandeerd en waar diversiteit en flexibiliteit in het vervoersaanbod vanzelfsprekend is. Een toekomst dus waarin het vervoersaanbod zichzelf voortdurend vernieuwt, omdat het blijft aansluiten bij de steeds veranderende vraag. En een toekomst waarin de kwaliteit van leven voor Overijsselaren is verbeterd door schoner, stiller en makkelijk toegankelijk vervoer. Een aantal initiatieven werden uitgebreid getoond en besproken in een aantal sessies, waarvan de uitkomsten weer plenair werden gedeeld. De kunst is nu om de veelsoortige vormen van aanbieders in een sluitend systeem met elkaar te verbinden (zie illustratie).

Wie meer wil weten over de vele aspecten van dit project kan terecht  bij een uitvoerig artikel  op de website Verkeerskunde. Een aantal aanbieders van vernieuwend (veelal zakelijk) mobiliteitsdenken zijn op het internet te raadplegen:

www.goabout.com

www.d-2go.nl

www.skopei.com

www.h4mobility.nl