Aanvragen Faro subsidie bij Fonds voor Cultuurparticipatie kan nog tot 31 juli 2020

Op 11 mei 2020 opende de subsidieregeling 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro werkwijze' bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Via deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor een verkenning of project waarbij erfgoedparticipatie mogelijk wordt gemaakt of een stap verder wordt gebracht volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro van de RCE en kunnen tot € 25.000 aanvragen tijdens drie aanvraagrondes van mei 2020 tot en met juni 2021.

Uitgebreide informatie over de regeling vind je op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Belangrijkste informatie op een rij:
  • Via de regeling kan er een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aangevraagd worden. Een ontwikkelsubsidie is € 1.000 – 7.500 en een participatiesubsidie is € 1.000 – 25.000
  • Met deze subsidie(s) wordt erfgoedparticipatie mogelijk gemaakt of een stap verder gebracht volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro.
  • Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen zélf aan de slag gaan en meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking.
  • Er kan ook eerst een subsidie aangevraagd worden voor een verkenning daarnaar: als de aanvrager de werkwijze hierop (verder) wilt toespitsen maar nog niet weet hoe. En daarna voor de uitvoering. 
  • Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren, of in duurzaamheidsvraagstukken.
  • Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en doen ook mee aan kennisdeling in dat kader met de RCE en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
  • Het project duurt maximaal 1 jaar
Wie kan subsidie aanvragen?
  • Culturele of erfgoedorganisaties die zich inzetten voor erfgoedparticipatie, of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen, kunnen subsidie aanvragen via deze regeling.
  • Instellingen uit het hoger onderwijs kunnen subsidie aanvragen om samen met bovengenoemde partijen een verkenning uit te voeren.
  • Daarnaast staat de regeling open voor subsidieaanvragers van buiten de erfgoedsector, zoals maatschappelijke organisaties die zich met initiatieven waarin erfgoed een rol speelt bijvoorbeeld richten op het bevorderen van de sociale cohesie. 

Aanvraagperiode: Een aanvraag kan worden ingediend:
van maandag 11 mei tot en met vrijdag 31 juli 2020;
van maandag 7 september 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020
van maandag 1 februari 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021

RCE Projecten

RCE projecten kunnen niet van de regeling gebruik maken. Interne projecten kunnen we vanuit het programma ondersteunen met denkkracht (hoe maken we dit project 'Faro minded') en in overleg is er eventueel een bescheiden budget beschikbaar. Hiervoor kun je contact opnemen met Machteld Linssen (m.linssen@cultureelerfgoed.nl) of Jette Janssen (jette.janssen@cultureelerfgoed.nl). De projecten die subsidie krijgen vanuit deze regeling leveren belangrijke input aan het Programma Faro, daarom ook de vraag om de subsidieregeling onder de aandacht te brengen bij potentiele projecten in jullie netwerk.