Op 5 april 2016 is een subsidieregeling opengesteld om bewoners te helpen met het maken van plannen voor hun leefomgeving.


Op 5 april 2016 heeft Gedeputeerde Staten besloten een subsidieregeling open te stellen om ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied beter te verbinden met maatschappelijke belangen. De regeling kent twee onderdelen, waaronder  het stimuleren van participatie door bewoners uit de omgeving.

Dit onderdeel is gericht op participatie van bewoners en ondernemers in het landelijk gebied, die hun ideeën voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in hun omgeving verder willen uitwerken en verbinden aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De subsidie kan gebruikt worden voor procesondersteuning bij het uitwerken van de plannen, bijvoorbeeld door het inhuren van een procesbegeleider van bijvoorbeeld de OVKK.

Met het stimuleringsbudget wil Provincie Overijssel de plaatselijke groepen nauwer betrekken bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving. Het kan hen helpen om een goede rol als volwaardige overlegpartner in ruimtelijke planprocessen te vervullen vanuit een eigen visie op maatschappelijke belangen in hun leefomgeving. De subsidie is maximaal € 10.000,- onder voorwaarde van 50% cofinanciering. Die mag ook bestaan uit de inzet van vrijwilligersuren.

Aanvraag indienen
Wil je een aanvraag indienen? Stem dit dan eerst af met Rini Bulterman (038-499 78 69) of Harry Stoffer (038-499 82 51) van de Provincie Overijssel. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op het online subsidieloket van provincie Overijssel.

Subsidieregeling voor gemeenten
Op de website van provincie Overijssel vind je ook meer informatie over het tweede onderdeel van de subsidieregeling, die voor Overijsselse gemeenten bedoeld is. Met dit onderdeel wil de Provincie Overijssel gemeenten stimuleren om nieuwe functies en initiatieven in een gebied aan elkaar te verbinden en de investeringen te bundelen.