Loopt jouw initiatief vast op geld? Meld het bij ons.

De OVKK krijgt van meerdere kanten signalen dat initiatieven voor bijvoorbeeld een dorps- of accommodatievisie stil komen te liggen, omdat er geen subsidies beschikbaar zijn. Om te inventariseren hoe breed dit speelt, willen we graag van je horen of je dit herkent. We hebben een paar korte vragen. Met deze input zullen we het gesprek aangaan met overheden en andere subsidieverstrekkers. 

Deel je ervaringen met ons:
https://forms.office.com/r/tsMHPP3K8H