INTERVIEW | Actieve bewoners stad en platteland kunnen elkaar inspireren

Wat kunnen initiatiefnemers op het platteland leren van actieve bewoners in de stad? We vroegen het directeur Thijs van Mierlo van LSA bewoners.  

Niet alleen in de dorpen wordt gewerkt aan de leefbaarheid. Ook in de stad zetten inwoners en organisaties zich in om van buurten en wijken fijne plekken te maken om te wonen en te leven. Net als de OVKK ondersteunt LSA Bewoners initiatiefnemers. Dat doen zij vooral in wijken en buurten van steden door heel Nederland. Door kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren en het onderwerp leefbaarheid in de stad onder de aandacht te brengen van beleidsmakers. Wij vroegen directeur Thijs van Mierlo wat we als organisatie voor het platteland kunnen leren van de stad en andersom.  

Wat voor soort organisatie is LSA Bewoners? 
“Het LSA is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. We zijn een vereniging met leden uit heel Nederland. Wij bundelen onze kracht, onze stem en we delen kennis. Dit doen we door elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en kennis te delen, onder meer via onze website. Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten waaraan iedereen kan bijdragen. Buurten waar alle partijen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Waar initiatieven voor de buurt worden gewaardeerd en gefaciliteerd. We lijken dus wel een beetje op de OVKK. We zien de LVKK ook echt als een zustervereniging. We trekken regelmatig samen op. Bijvoorbeeld in de lobby richting Den Haag” legt van Mierlo uit.

 

 

Wat kunnen stad en platteland van elkaar leren? 
“Als LSA zijn we al 32 jaar actief als platform en aanjager van leefbaarheidsprojecten in wijken en buurten. Het zijn juist de initiatieven die vanuit bewoners ontstaan die een duurzame bijdrage leveren aan de leefbaarheid. In de steden zijn mensen toch wat meer op zichzelf dan op het platteland. Juist die saamhorigheid zorgt voor resultaten en daar kunnen de mensen in de steden een voorbeeld aannemen. Wat ik in de steden steeds meer zie is dat er vanuit bewoners meer vanuit economisch oogpunt naar projecten en initiatieven wordt gekeken. Door het ontwikkelen van verdienmodellen worden initiatieven rendabel en kunnen ze langer bestaan. Een goede ontwikkeling als je het mij vraagt en ook een tip voor jullie initiatieven op het platteland. Kijk ook naar de economische kant van een initiatief als je lange termijn resultaten wilt realiseren”, vertelt Thijs. 

Welke ontwikkelingen zie je die ook voor bewoners op het platteland belangrijk zijn?
Thijs moet even nadenken en vervolgt: "De afgelopen jaren zijn er veel gemeentelijke herindelingen geweest. Daardoor is de schaal van de democratie vergroot en minder dichtbij de mensen. Dat heeft als gevolg dat beslissingen op regionaal niveau worden genomen en niet perse goed passen bij de ontwikkelingen die lokaal spelen. Daar kan je best iets aan doen door te kijken of je afspraken kunt maken met de lokale overheid en bepaalde beslissingen op kernniveau democratisch kunt nemen. Dat vergt van alle partijen een andere manier van denken, maar deze manier van besluitvorming, staat veel dichterbij mensen en dat vergroot de betrokkenheid ook. In steeds meer steden zie ik dit gebeuren en ik kan me voorstellen dat dit ook een interessante ontwikkeling is voor gemeenten met een groot grondgebied en veel kleine dorpen en kernen.
Wat ik ook zie is dat de markt het steeds meer voor het zeggen krijgt. Door aanbestedingen van Openbaar Vervoer en zorgcontracten, banken die zich steeds meer terugtrekken en de de post die steeds minder vaak bezorgd wordt, zijn het steeds meer de marktpartijen die het voorzieningenniveau bepalen. Als bewoners zich verenigen kunnen ze toch vaak samen zorgen dat voorzieningen behouden blijven of dat er op een andere manier besluiten worden genomen. Initiatief nemen loont echt!”  

Meer informatie
Wil je meer weten over Thijs van Mierlo? Kijk dan hier
Ben je benieuwd naar LSA bewoners neem dan eens een kijkje op hun website www. lsabewoners.nl