Frissere uitstraling en meer interactie op online platform ASK Overijssel

De OVKK is samen met Stimuland druk bezig om het online platform ASK Overijssel een nieuwe impuls te geven. Op www.askoverijssel.nl kan je met andere Overijssellaars en professionals in gesprek over leefbaarheid. Na een pilotperiode in 2018 wordt het platform nu doorontwikkeld. 

Mogelijke naamswijziging
ASK Overijssel is een platform dat Overijsselaars die over bepaalde thema’s meer willen weten of vragen hebben met elkaar in contact brengt. Projectleider Jarno Vedders: "De werktitel ASK (Alliantie Sociale Kwaliteit) is misschien niet het meest aansprekend voor de gemiddelde bezoeker. We zijn er bijna uit! En bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe huisstijl. Ik hoop snel meer te kunnen vertellen!"

Nieuwe tools op platform
Het ASK Platform is een vooruitstrevend platform. De ontwikkelingen in de online wereld gaan razendsnel. Vandaar dat in de komende periode een aantal nieuwe tools geïntegreerd worden in dit online platform.  Iedere bezoeker krijgt straks bijvoorbeeld een online platform te zien dat aansluit bij zijn of haar interesses of zelfs op regio.    

Meer weten over het ASK
Heb je leuke ideeën of vragen over het platform ASK Overijssel, neem dan contact op met Jarno Vedders (0641826515).