Eenzame ouderen

Uit het nieuwe rapport 'Kleine gebaren' van het Sociaal en Culureel Planbureau (SCP) wordt duidelijk dat de informele zorg via participatie niet overal werkt. In dorpen en op het platteland treft het vooral kwetsbare ouderen die aansluiting bij hun dorpsgenoten missen.

Het blijkt dat fysiek kwetsbare of beperkte ouderen relatief veel hulp krijgen aangeboden, maar dat ruim 20 procent geen dorpsgenoten kent die zij om hulp kunnen vragen. Zij missen voldoend aansluiting bij het dorp. Eenzaamheid speelt hun parten. Dit treft vooral alleenstaande ouderen met een laag inkomen.

Volgens onderzoeker Lotte Vermeij wordt de zorg in dorpen en op het platteland overschat. Ouderen op hoge leeftijd vinden minder aansluiting bij mensen in de directe omgeving en het aantal mensen dat zij kennen in het dorp neemt af.

Download hier "Kleine Gebaren"