UPDATE 31 MAART: Corona heeft ook grote impact op het platteland

UPDATE: Op 31 maart maakte de regering bekend dat de maatregelen in elk geval worden verlengd tot en met 28 april. De kans is groot dat ook daarna (een deel van) de maatregelen van kracht blijven. In onderstaande tekst hebben we  de aanpassingen doorgevoerd.

We leven in een bijzondere tijd nu. Hoewel iedereen zo goed mogelijk zijn werk probeert te doen, staat ons dagelijks leven in het teken van Corona. De impact van het virus is groot en gaat aan niemand voorbij. De OVKK wenst iedereen veel sterkte. Zorg goed voor elkaar en help waar nodig. Wij zullen waar dat gewenst is klaar staan om vragen te beantwoorden. We hebben een aantal zaken waar alle dorpen mee te maken krijgen op een rijtje gezet.

Deur Dorpshuizen tot 28 april op slot
Het kabinet heeft op 31 maart het besluit genomen dat niet alleen alle scholen dicht blijven, maar ook horecabedrijven en sportkantines de deuren gesloten moeten houden. Alle eet- en drinkgelegenheden moeten tot 28 april aanstaande gesloten zijn. Buurt- en dorpshuizen vallen onder de paracommerciële horeca en vallen om die reden onder dezelfde richtlijnen als de reguliere horeca. Daarbij komt dat veel buurt- en dorpshuizen veel ouderen en andere kwetsbare bezoekers over de vloer krijgen. Daarom is extra waakzaamheid een must. Deze maatregelen zijn nodig om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden
Op 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt.  Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, zijn tot 1 juni 2020 verboden.

Noodfonds voor maatschappelijke initiatieven in de maak
De Coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Niet alleen het bedrijfsleven en de horeca worden zwaar getroffen door de maatregelen, ook talloze initiatieven hebben het steeds moeilijker. Verschillende landelijke organisaties onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een noodfonds om initiatieven te helpen die nu stil liggen en inkomsten missen. Ook Overijsselse dorpshuizen en initatieven kunnen hier straks aanspraak op maken als dit van de grond komt. Lees hier meer. 

Gratis spreekuur Maatschappelijk vastgoed
Ons sociale leven ligt door de Corona-problematiek volledig plat. Dat betekent geen activiteiten bij dorpshuizen, sociale ondernemingen en bewonersbedrijven én geen inkomsten. Om te voorkomen dat deze prachtige initiatieven in de problemen komen, biedt het Atelier Maatschappelijk Vastgoed een gratis advies aan, aan de besturen van maatschappelijk vastgoed. Je vindt hier mee info

Noodloket ondernemers ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport
Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Meer info vind je hier.

Oranjefonds ondersteunt intitiaven die iets doen rondom corona
Zij zorgen voor een versnelde behandeling van aanvragen gericht op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de coronacrisis. Je vindt hier alle informatie. 

Noodmaatregelen Overbrugging Werkbehoud
Deze maatregel betekent ook dat de dorps- en buurthuizen inkomsten mislopen, terwijl kosten wel doorlopen. Buurt- en dorpshuizen die een beheerder in dienst hebben kunnen binnenkort gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zie ook de website Dorpshuizen.nl waar allerlei informatie uit het land met betrekking tot buurt- en dorpshuizen en Corona verzameld wordt.

Mooie initiatieven
In deze moeilijk tijd ontstaan ook veel mooie initiatieven. Ook op het Overijssels Platteland worden mooie dingen bedacht. Heb je hulp noidg, wil j e aansluiten bij een initiatief of heb je zelf een goed idee? Op onze online community Samen voor Elkaar hebben we een plek gecreeerd om alle hart verwarmende activiteiten te bundelen. Neem zeker even een kijkje op www.samenvoorelkaar.nl

75 jaar vrijheid
Het Oosten van het land werd 75 jaar geleden begin april bevrijd. Vele vrijwilligers zijn al maanden bezig met de voorbereidingen van verschillende herdenkingen en vieringen. In Borne is inmiddels besloten de festiviteiten, waar ook Engelse en Canadese veteranen voor waren uitgenodigd uit te stellen. Het verbod voor bijeenkomsten  geldt tot en met 1 juni. Het is heel zuur dat juist in dit bijzondere jaar de samenkomsten niet door kunnen gaan. Voor alle dorpen en kernen die festiviteiten organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid is de gemeente de aangewezen partner voor het maken van afspraken over verplaatsen van het evenement.

Uitgesteld
Op 28 maart zou het “We Doen Het Samen Festival” gehouden worden in de prodentfabriek in Amersfoort. Een inspirerende dag voor initiatiefnemers en professionals. Het Festival vindt nu waarschijnlijk in september plaats. Heb je al een kaartje gekocht? Dat blijft geldig! Meer informatie vind je op www.wedoenhetsamenfestival.nl

Maatregelen
De maatregelen rond het corona virus zijn te vinden op de website van het RIVM. We roepen al onze leden op zich te houden aan de aangekondigde maatregelen. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het Corona virus een halt toe roepen en ervoor zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast raken.

Handige en informatie websites
De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor onze samenleving. Dat geldt ook voor onze leden; alle dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen. Op de website van het RIVM is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden. Volg deze voorschriften/richtlijnen en neem bij twijfel contact op met de lokale overheid en/of GGD. Mogelijk kan je ook informatie uit onderstaande links halen.