Noodfonds voor maatschappelijke initiatieven

De Coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Niet alleen het bedrijfsleven en de horeca worden zwaar getroffen door de maatregelen, ook talloze initiatieven hebben het steeds moeilijker. 
Verschillende landelijke organisaties onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een noodfonds om initiatieven te helpen die nu stil liggen en inkomsten missen.  Ook Overijsselse dorpshuizen en initatieven kunnen hier straks aanspraak op maken als dit van de grond komt. 

Vul de vragenlijst in
Om een goede indruk te krijgen van waar de behoefte aan ondersteuning ligt, is een vragenlijst gemaakt. Hiermee wordt  inzichtelijk gemaakt hoe groot de problematiek is. We vragen alle  buurt- en dorpshuizen, (besturen van) ander maatschappelijk vastgoed en initiatiefgroepen in Overijssel om deze vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen. Hoe concreter we kunnen maken waar nu behoefte aan is, hoe beter het noodfonds kan helpen. 

Je vindt de vragenlijst hier!