Kleine Kernen Spel helpt kjken naar toekomst dorpen

Dorpen die na willen denken over hun rol, nu en in de toekomst, kunnen het Kleine Kernen Spel lenen bij de OVKK. De eerste 10 dorpen die zich aanmelden kunnen we gratis begeleiding bieden bij het spelen van het spel.

In het spel worden 16 voorbeelden uit de praktijk van dorpen voorgelegd. Deelnemers reflecteren over de rol die ze daarbij zouden willen spelen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de kerk en school,  hoe is de infrastructuur in het dorp geregeld, zijn er woningen voor jong en oud etc. Ook komt aan de orde hoe andere dorpsorganisaties in dit geval zouden handelen.

Rol Dorpsbelangen

De voorbeelden in het spel en de mogelijke rollen voor de dorpsorganisatie komen voort uit het onderzoek dat de Universiteit Utrecht in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen  uitvoerde onder 16 dorpsorganisaties in het hele land. In het onderzoek worden vier rollen onderscheiden: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.  Speel het spel en laat u in 15 casussen met elkaar uitdagen hardop na te denken hoe u zou handelen. Verken met elkaar voor welke opgaven u staat, wat uw rol is, kan zijn en vooral: waar willen we als dorpsorganisatie naar toe!

Vraag het spel aan! 

Wilt u het spel spelen met de dorpsraad of plaatselijk Belamg? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.