Hulp voor Overijsselse ontmoetingscentra

Samen met de provincie Overijssel, gemeenten gaat de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) aan de slag met praktische ondersteuning van de ontmoetingscentra zoals dorpshuizen, kulturhusen, mfa's en wijkcentra. Deze plaatsen waar inwoners normaal gesproken samenkomen zijn door de coronacrisis gesloten.
Doordat activiteiten stilliggen blijven de dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra leeg. Hierdoor komen veel van deze ontmoetingscentra in de problemen. Tegelijkertijd moeten ze maatregelen nemen om te functioneren in de 1,5 meter-samenleving en zijn er kansen te benutten. De scholen die weer opengaan of zorginstellingen hebben juist behoefte aan meer vierkante meters. Hier kan slim samengewerkt worden.

OVKK als eerste aanspreekpunt
Dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra kunnen bij het OVKK terecht voor praktische hulp. Bijvoorbeeld hoe er handen en voeten gegeven kan worden aan de kansen van de 1,5 meter-samenleving of hoe ruimte beschikbaar kan worden gesteld aan onderwijs- of zorginstellingen. De OVKK vangt alle vragen op en zorgt dat de vraag op de juiste plek terechtkomt en dat de vraagsteller wordt geholpen.  Ontmoetingscentra die hulp willen, kunnen contact opnemen via info@ovkk.nl of bellen naar 06 57 44 87 53. De OVKK organiseerde begin april al een digitale bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de dorpshuizen en die werd goed bezocht. Het werd duidelijk dat er veel vragen leven. Aan dit geluid wordt nu gehoor gegeven door een centraal aanspreekpunt op te zetten.

Schouder aan schouder
Tijdens een digitaal overleg tussen de provincie en gemeenten hebben de partijen samen uitgesproken dat de ontmoetingscentra belangrijke plekken zijn in de dorpen en steden van Overijssel. Gedeputeerde Roy de Witte: “Ik ben blij dat we als provincie en gemeenten schouder aan schouder staan als het gaat om het ondersteunen van de dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra in onze provincie. Daarom investeren we als provincie in experts die via het OVKK deze ontmoetingscentra in Overijssel een helpende hand kunnen bieden en de weg weten naar oplossingen.”
Ook Ilse Duursma, voorzitter van de OVKK, is blij met de samenwerking tussen de verschillende partijen. “We moeten met elkaar in actie komen, want de ontmoetingscentra zijn van groot belang voor de leefbaarheid van dorpen, kernen en buurten”