OVKK leden vergadering op 21 november

De OVKK organiseert op 21 november haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tot ons genoegen hebben we Ilse Duursma bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap van de OVKK. Ilse is momenteel wethouder in de gemeente Dinkelland. Ook hebben we Bert Krale bereid gevonden om zich als bestuurslid bij het bestuur te voegen.  We gaan ook afscheid nemen van onze oud-voorzitter Roy de Witte die nu als gedeputeerde voor de provincie Overijssel werkzaam is. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Datum: 21 november 2019 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten

Voorafgaand aan de ledenvergadering organiseren we de bijeenkomst ‘Samen krijgen we ’t voor elkaar’. Dit organiseren we samen met Stimuland en staat in het teken van het initiatieven die het platteland van Overijssel leefbaar houden. 
Aanvang: 17.00 uur

Klik hier voor de agenda van de jaarvergadering en het voorprogramma.