leader weer van start

Wie een goed idee heeft om de leefbaarheid van het platteland te versterken, kan vanaf 2 april een subsidie van LEADER aanvragen. Het gaat hierbij om aanvragen van € 30.000 tot € 100.000. LEADER is bedoeld voor projecten die gericht zijn op het behoud van de leefbaarheid, het bevorderen van de sociale cohesie en het op peil brengen van het voorzieningenniveau. De subsidie kan worden aangevraagd in de periode 2024-2027.

In Overijssel onderscheiden we vier LEADER-gebieden. In elk gebied functioneert een coördinator. Zij roepen initiatiefnemers op om zich te melden met mooie plannen. Die worden dan begeleid van projectidee tot subsidieaanvraag en eventueel verwezen naar andere subsidiegelden en kennisnetwerken.

In de vorige subsidieperiode zijn al veel LEADER initiatieven ondersteund. Enkele voorbeelden: de herinrichting van het centrumplein in Rossum, de ‘bewegingsroute’ in Bentelo, het vergroenen van het schoolplein van basisschool de Linderte in Raalte en het Toeristisch informatiepunt in Ommen met een interactieve Vechttafel.

Kijk op de websites van de LEADER-gebieden om te zien wat er meer mogelijk is: 
LEADER Noord Overijssel
LEADER Salland
LEADER Zuidwest Twente
LEADER Noordoost Twente