Bestuur OVKK zoekt nieuw bestuurslid

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) werkt samen met actieve bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden aan een leefbaar platteland. We hebben onze focus verlegd van uitvoeringsorganisatie naar belangenbehartiger, verbinder en wegwijzer. We vertegenwoordigen nu zo’n 120 leden (dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties). Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen en om handen en voeten te geven aan onze nieuwe opdracht zijn we op zoek naar een Bestuurslid (m/v). Iets voor jou?

Het Takenpakket
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici en maatschappelijke organisaties in Overijssel en weet de standpunten van OVKK uit te dragen; 
 • Het bestuur stelt de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag vast en is hiermee verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beleid op hoofdlijnen.
 • Ook stelt het bestuur de meerjarendoelstellingen en de te voeren strategie van de OVKK vast.
 • Je vertegenwoordigt de OVKK op relevante momenten en onderhoud contacten met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden in Overijssel. 
 • Als bestuurslid ben je daarnaast een ambassadeur van de organisatie, je speelt een rol in het creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en kernen van Overijssel.

 

Wat verwachten wij van jou?
 • Aantoonbare betrokkenheid met het thema leefbaarheid op het platteland in Overijssel;
 • Enkele jaren bestuurservaring, bestuurservaring binnen het sociale domein is een pré;
 • Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Een relevant netwerk binnen Overijssel op het gebied van leefbaarheid, sociale kwaliteit en wonen;
 • Voor de verdeling van de taken in het bestuur hebben we voorkeur voor iemand uit de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen of Zwolle;

Wij bieden:
 • Een mooie en inspirerende organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, deskundige en betrokken professionals en een maatschappelijk relevante missie;
 • Een gedreven en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging en het Overijsselse platteland;
 • Deskundige en betrokken medewerkers die zorgen voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden;
 • Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed en je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Solliciteren

Je kunt reageren tot uiterlijk 31 maart. Dit kan door je motivatiebrief en CV te sturen naar info@ovkk.nl onder vermelding van vacature bestuurslid OVKK.  Voor vragen kan je terecht bij onze voorzitter, Ilse Duursma.  Zij is bereikbaar via 0541 854100 of cme.duursma@dinkelland.nl