Bestuur OVKK zoekt nieuw bestuurslid

Om de vrijgekomen plaats in het bestuur te vervullen zijn we op zoek naar een bestuurslid (m/v)

De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een dorp dan de eigen inwoners? De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) helpt hen daarbij. We zijn een actieve vereniging voor ondersteuning en belangenbehartiging van dorpen, buurtschappen, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en initiatiefgroepen. We werken samen met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden. Denk aan gemeenten, de provincie Overijssel, Arcon en Stimuland. We vertegenwoordigen nu zo’n 120 leden (dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties). Ons motto is: “Samen werken aan krachtige kernen”.  Om de leefbaarheid te behouden in de Overijsselse dorpen moet er gewerkt worden en dat lukt ons alleen als we dit samen doen. Samen met onze leden, maar ook samen met het bestuur, de adviseurs en medewerkers werken we met veel plezier en energie aan de leefbaarheid in Overijssel. Om de continuiteit in het bestuur te waarborgen zijn we op zoek naar een:

 

bestuurslid (m/v)

 

Het Takenpakket
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici en maatschappelijke organisaties in Overijssel en weet de standpunten van OVKK uit te dragen; 
 • Het bestuur stelt de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag vast en is hiermee verantwoordelijk voor het financieel en inhoudelijk beleid op hoofdlijnen.
 • Ook stelt het bestuur de meerjarendoelstellingen en de te voeren strategie van de OVKK vast.
 • Je vertegenwoordigt de OVKK op relevante momenten en onderhoud contacten met verschillende maatschappelijke organisaties en overheden in Overijssel. 
 • Als bestuurslid ben je daarnaast een ambassadeur van de organisatie, je speelt een rol in het creëren van politiek en maatschappelijk draagvlak voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en kernen van Overijssel.

 

Wat verwachten wij van jou?
 • Aantoonbare betrokkenheid met het thema leefbaarheid op het platteland in Overijssel;
 • Enkele jaren bestuurservaring, bestuurservaring binnen het sociale domein is een pré;
 • Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Een relevant netwerk binnen Overijssel op het gebied van leefbaarheid, sociale kwaliteit en wonen;

Wij bieden:
 • Een mooie en inspirerende organisatie met gemotiveerde vrijwilligers, deskundige en betrokken professionals en een maatschappelijk relevante missie;
 • Een gedreven en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging en het Overijsselse platteland;
 • Deskundige en betrokken medewerkers die zorgen voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden;
 • Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed en je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Solliciteren

Je kunt reageren tot uiterlijk 31 augustus 2020. Dit kan door je motivatiebrief en CV te sturen naar info@ovkk.nl onder vermelding van vacature bestuurslid OVKK.   Telefonische inlichtingen bij Ilse Duursma voorzitter. Zij is bereikbaar via 0541 854100 of cme.duursma@dinkelland.nl