OVKK vraagt bewoners hoe zij werken aan een leefbaar platteland

De OVKK is in ontwikkeling. Het bestuur heeft de eerste twee maanden van 2020 gebruikt om helder te krijgen hoe zij de komende jaren het best van meerwaarde kan zijn voor haar leden. Voorzitter Ilse Duursma is enthousiast over de energie bij bestuur en medewerkers: "Hoe kunnen we het grote netwerk van initiatieven, experts, ambtenaren, bestuurders en maatschappelijke organisatie het best inzetten? Om echt van meerwaarde te kunnen zijn, willen we goed aansluiten bij de praktijk waar onze leden en anderen die werken aan de leefbaarheid in Overijssel mee te maken hebben. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Hoe meer mensen die invullen hoe beter we weten wat er speelt". 

Resultaten delen met provincie
De provincie is op dit moment bezig met het opstellen van een programma leefbaar platteland. De resultaten van de enquete delen we met de provincie, zodat zij dit kunnen gebruiken bij het maken van de plannen. 

Doe je mee? Het kost je nog geen vijf minuten om de vragen even in te vullen.