Geldautomaten kleine kernen

Op 10 maart 2016 hebben meerdere partijen deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de geldautomaat in de kleine kernen. Aanwezig waren de Provincie Overijssel, de Betaalvereniging Nederland, de OVKK en drie kleine kernen. De bijeenkomst was een vervolg op een eerder overleg waarbij ook de vier grote banken aanwezig waren.

Uit onderzoek blijkt dat Overijssel vrijwel geheel voldoet aan de norm, die inhoudt dat er binnen 5 km hemelsbreed een contantgeldvoorziening aanwezig moet zijn. In een aantal kernen worden desondanks problemen ervaren rond de bereikbaarheid van contant geld. Om dit inzichtelijk te maken, konden drie kleine kernen die niet of nauwelijks aan de 5km-norm voldoen een toelichting geven op hun situatie: Beerze, Wannerperveen en Welsum. De volgende punten kwamen naar voren:
 
  - De maatschappelijke norm van 5 kilometer hemelsbreed wordt niet als redelijk ervaren. De daadwerkelijk af te leggen afstand via de weg kan namelijk sterk oplopen.
 - Het verdwijnen van een geldautomaat kan veel impact hebben op lokale ondernemers. Doorgaans zijn die actief in de toeristische sector en het zijn vooral toeristen die van de geldautomaat gebruik maken om bestedingen te kunnen doen.
 - Buiten het vakantieseizoen wordt van een geldautomaat minder gebruik gemaakt. Over het gehele jaar gerekend levert dat voor de bank een nadelige exploitatie op. Het wordt als niet acceptabel ervaren dat de kosten voor dergelijke voorzieningen dan naar kleine ondernemers worden doorgeschoven.
 - Het verdwijnen van een geldautomaat heeft eveneens impact op bijvoorbeeld sponsoracties en evenementen. Bij deze gelegenheden wordt veel contant geld uitgegeven.
 - Contant geld is niet altijd beschikbaar in de omliggende geldautomaten. Deze zijn dan leeg door de grote vraag naar contant geld tijdens evenementen.
 - Het plaatsen van een geldautomaat bij een lokale ondernemer zorgt daar voor extra kosten en ondernemersrisico’s. Ondernemers moeten bijvoorbeeld duurdere verzekeringen afsluiten.

Tijdens de bijeenkomst werd een beroep gedaan op de banken om service en maatschappelijke overwegingen mee te nemen in de beslissing om al dan niet een geldautomaat te verwijderen. Betaalvereniging Nederland brengt de inhoud en de argumenten van dit gesprek onder de aandacht van de hoofdkantoren van de banken en zal specifiek de problematiek in Wannerperveen kenbaar maken. In Wannerperveen is de geldautomaat weggehaald en wordt veel gedaan om deze terug te krijgen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met Rabobank Nederland, Rabobank Meppel-Steenwijkerland en de RegioBank.