Steeds meer mensen en organisaties uit Overijssel staan op om met eigen ideeën een bijdrage te leveren aan ‘het goede leven’ in Overijssel. De Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel heeft vanaf mei 2017 een online kennisstation geopend op www.askoverijssel.nl. Dit station brengt de kennis en ervaring samen van honderden Overijsselse organisaties en initiatiefrijke inwoners en moet het middelpunt worden van een open netwerk. ASK Overijssel wil zo de juiste personen en ideeën aan elkaar verbinden en de goede voorbeelden verspreiden. Ook ondersteunt ASK Overijssel beginnende projecten desgewenst met professionals.

Sociale kwaliteit houdt onder meer in dat we zorgen voor elkaar, mensen kansen geven op de arbeidsmarkt of samenwerken aan de sociale samenhang in steden en dorpen. Maar ook issues die dicht bij huis spelen laten mensen in beweging komen: meer sport/speelruimte in de buurt, meer cultuur of meer natuur. De provincie Overijssel en de gemeenten stimuleren en ondersteunen deze initiatieven voor het versterken van het saamhorigheidsgevoel, een gezonde leefstijl en de economie in stad en platteland in Overijssel.

ASK Overijssel is een samenwerkingsverband van Arcon, Sportservice Overijssel, Stimuland en OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen) en vertegenwoordigt een enorm netwerk dat tot in de haarvaten van Overijssel aanwezig is, waaronder vrijwilligersorganisaties, plaatselijke belangen, dorpshuizen, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en lokale initiatiefgroepen die zich sterk maken voor de sociale kwaliteit. Op initiatief van de provincie Overijssel is besloten het potentieel van dit netwerk verder te onderzoeken en ontwikkelen.

ASK Overijssel lanceert het online kennisstation met een 100-dagen-toer. Adviseurs vanuit de samenwerkende organisaties houden komende maanden gesprekken met inwoners en organisaties om de behoefte aan kennis en ervaring te peilen en het geheim van succesvolle projecten te verklaren. Ook is onder inwoners en organisaties een vragenlijst uitgezet om de mening over Sociale Kwaliteit te peilen. Iedereen kan via www.askoverijssel.nl deze vragenlijst invullen of eigen ideeën aanmelden. De resultaten van de 100-dagen-toer worden onder meer op de website gepresenteerd. Op 14 juli organiseren provincie en ASK Overijssel een Krachtvoer bijeenkomst. Hier kan het publiek kennismaken met ASK Overijssel.

Hebt u een idee om het ‘ goede leven’ in uw omgeving een impuls te geven en hebt u ondersteuning nodig om dit verder vorm te geven? Neem contact op met ASK Overijssel! ASK Overijssel is vanaf 1 mei bereikbaar via de nieuwe website www.askoverijssel.nl en vanaf 1 juni via het helpdesknummer 0900-1401.