Provincie Overijssel helpt buurt- en dorpshuizen met Sociale Hypotheek

Dit voorjaar moesten alle wijkcentra en dorpshuizen van het ene op het andere moment hun deuren sluiten. Dat was sociaal een klap, maar zorgde ook voor een stevig omzetverlies. Om wijkcentra en dorpshuizen te ondersteunen opent de provincie Overijssel maandag 14 september de subsidieregeling Sociale Hypotheek.

Sociale Hypotheek

De subsidieregeling is in het leven geroepen na de roep vanuit de sector Maatschappelijk Vastgoed (dorpshuizen, kulturhusen, multifunctionele accommodaties) om hulp te bieden in deze bijzondere tijden. Met de subsidieregeling Sociale Hypotheek willen we die ondersteuning bieden en tegelijkertijd investeren in de rol van accommodaties in hun directe omgeving.  Daarom zijn het in deze regeling niet de subsidiabele kosten die van belang zijn, maar gaat het om de sociale inspanning die een accommodatie inzet om de subsidie te kunnen ‘aflossen’.

Hoe werkt het?
  • Als accommodatie vraag je een bedrag aan bij deze regeling dat net zo hoog is als het omzetverlies (tot een maximum van 15.000 euro) en net zo hoog als je sociale inspanning waard is. Het bedrag dat je aanvraagt, mag je naar eigen inzicht besteden, als het maar ter ondersteuning is van de exploitatie.
  • Als aflossing stel je een activiteit voor – aanvullend op de reguliere activiteiten – waarmee je met vrijwilligers werkt aan de leefbaarheid in de directe omgeving van je accommodatie. Denk hierbij aan het organiseren van aanvullende activiteiten voor ouderen, of het ondersteunen van een evenement met vrijwillige inzet. Een uur vrijwilligerswerk waarderen we in die rekensom op 15 euro.
  • Belangrijk is om hier contact over op te nemen met de gemeente. Zij kunnen goed meedenken welke sociale inspanning bijdraagt aan de leefbaarheid. Bespreek met hen de opties en kom, waar mogelijk, samen tot een plan.
Meer informatie

Hier is meer informatie te vinden over de regeling en vanaf maandag 14 september kun je hier de subsidie aanvragen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Kris Pals, telefoon 038 499 83 32 of per e-mail K.Pals-Krukkert@overijssel.nl.