Meldpunt Stijging Energielasten buurt- en dorpshuizen

Afgelopen week zijn bij verschillende provinciale koepels voor dorpshuizen alarmerende signalen van buurt- en dorpshuizen gekomen van buurt- en dorpshuizen die worden geconfronteerd met forse prijsstijgingen van de energielasten. Met het ingaan van een nieuw contract per november of december dit jaar neemt de energierekening met een factor drie toe. Bij een dorpshuis stegen de maandelijkse energiekasten van €900 naar €2700 en bij een MFC stegen de maandlasten van €2500 naar €7500. Dat zijn prijsstijgingen die niet door hen zijn op te brengen.
Reden om vanuit het Platform Dorpshuizen.nl, de landelijke koepel van provinciale ondersteuningsorganisaties voor buurt en dorpshuizen, meldpunt energielasten in te richten.

Heeft u, of krijgt uw buurt- of dorpshuis of MFC, ook te maken met een forse stijging van de energielasten? Geef dat dan aan ons door!

Wij zullen de uitkomsten, via onze landelijke vertegenwoordigers LVKK en LSA, onder de aandacht brengen van ambtelijk en politiek Den Haag. Wat we beogen is dat buurt en dorpshuizen (deels) gecompenseerd gaan worden voor deze (plotselinge) prijsstijgingen.

Naar het meldpunt