De OVKK brengt leden beter in positie bij Regionale Energie Strategieën

De betrokkenheid van de dorpen bij de eerste fase van de RES liet te wensen over. Er wordt verwacht dat wordt meegwerkt aan het verduurzamen van energiebronnen, het afbouwen van het gebruik van gas en het verkleinen van de CO2 uitstoot. Bij het maken van de plannen is niet of nauwelijks de mening van de dorpen en kernen gevraagd. Opvallend, want veel van de plannen krijgen uiteindelijk vorm in het buitengebied. De OVKK heeft goed nieuws voor haar leden. We kunnen de vragen en zorgen van onze leden nu rechtstreeks inbrengen. 

Belangen dorp lastig te vertegenwoordigen 

In het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES)bleek uit gesprek met onze leden dat het lastig is om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en de belangen van het dorp te vertegenwoordigen. Dit kwam onder andere naar voren tijdens het webinar dat wij begin 2021 voor onze leden organiseerden. Daarom hebben we de RES organisaties gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Dat heeft goed uitgewerkt. 

Lokale kennis onbenut

Bestuurslid Bert van der Moolen zet zich namens de OVKK in om participatie van de dorpen en kernen bij het ingewikkelde proces van de RES te vergroten:


"Er leek geen gebruik te (kunnen) worden gemaakt van lokaal beschikbare kennis, ideeën en alternatieven. Dit was voor ons als bestuur aanleiding om contact te zoeken met de voorzitters van de RES West-Overijssel en RES Twente. Op basis van die gesprekken kreeg de OVKK de uitnodiging om vanaf 1 januari 2022 deel te gaan uitmaken van de zogenaamde Adviesgroep van West-Overijssel. In Twente is onze rol nog minder formeel, maar de gesprekken daar hebben wel tot goede bestuurlijke en ambtelijke contacten geleid."

Het werk van de adviesgroep

De Adviesgroep West-Overijssel adviseert de Stuurgroep over de koers en de uitvoering van de strategie. Naast de OVKK maken de volgende organisaties deel uit van de Adviesgroep:

  • BEON (Samenwerkingsverband voor Bio-grondstoffen en duurzame Energie Oost-Nederland)
  • LTO (Agrariërs)
  • Salland Wonen (Woningcorporatie)
  • NMO (Natuur en Milieu Overijssel)
  • VNO - NCW Midden (Werkgeversorganisatie)
  • Gemeenten
  • Lokale energie coöperaties

Namens de OVKK nemen twee bestuursleden deel aan deze Adviesgroep: Bert van der Moolen en Rob Swennenhuis. Zij zullen regelmatig de agenda, bespreekpunten en resultaten van de Adviesgroep met onze leden delen.

Contact met gemeente op dit thema cruciaal

"Een belangrijke conclusie tot dusver is dat we onze leden adviseren om duidelijk wensen, standpunten, (on)mogelijkheden van energievraagstukken kenbaar te maken binnen de eigen gemeente. De gemeente is een belangrijke partner in het verder ontwikkelen van de RES. Zij kunnen kleinschalige projecten binnen haar eigen beleid uitvoeren en zijn hierin in grote mate bepalend hoe die projecten uitgevoerd kunnen worden. Mocht dat niet tot resultaten leiden, dan horen we dat graag. Wij hebben de mogelijkheid om dit in te brengen tijdens de vergaderingen in West Overijssel en ook in Twente hebben we kanalen openstaan om zaken onder de aandacht te brengen", vertelt Bert. 

13 april volgend overleg moment

De eerstvolgende bijeenkomst van de Adviesgroep West-Overijssel staat gepland voor 13 april 2022. We sturen half maart nog een herinnering voor inbreng of vragen die we mee kunnen nemen.
Heb je na het lezen van deze brief vragen of wil je in contact komen met Bert van der Moolen of Rob Swennenhuis dan kan dat via info@ovkk.nl of 06 57 44 87 53.