Ook het grote Rochdale is ooit begonnen als een coöperatieve woningcorporatie. Rochdale was namelijk een initiatief van een conducteur en een koetsier op de Amsterdamse paardentram. Ze vernoemden hun zelforganisatie naar de Engelse plaats Rochdale: de bakermat van de coöperatieve gedachte.

In de kleine kernen geniet de wooncooperatie volop belangstelling. Een wooncoöperatie maakt het immers mogelijk om op basis van gezamenlijke wensen en verantwoordelijkheid woningen te realiseren in het dorp naar keuze. Met de herziening van de Woningwet van vorig jaar heeft de coöperatie als vereniging van kopers of huurders bovendien een wettelijke verankering gekregen.

Toch komen wooncoöperaties maar moeizaam van de grond. De praktijk is namelijk weerbarstig. Banken hikken aan tegen veronderstelde exploitatierisico’s en gevestigde woningcorporaties bewegen onvoldoende mee. Gemeenten staan ook niet te trappelen om dergelijke initiatieven ruim baan te geven. Bovendien onderschatten initiatiefnemers de hoeveelheid expertise die met de opzet en exploitatie van zo’n coöperatie gemoeid is.

In de afgelopen maand is over dit onderwerp een website gelanceerd: www.cooplink.nl. De website bevat een database en een forum, zodat bezoekers hun kennis en ervaringen kunnen delen.