Videma, Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor gedwongen coronasluiting

Van 15 maart tot 1 juni van dit jaar waren de deuren van de buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona, op last van de overheid gesloten. Dorps- en buurthuizen waar muziek ten gehore wordt gebracht en/of televisieprogramma’s worden vertoond moeten hiervoor betalen maar hebben in deze maanden geen gebruik kunnen maken van hun licentie bij Buma, Sena en/of Videma. Dankzij het lobbywerk van de LVKK kunnen ontmoetigscentra in aanmerking komen voor compensatie. Lees hieronder hoe dat werkt. 

Compensatie komt

Van de compensatieregeling i.v.m. de gedwongen coronasluiting die deze Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) hebben opgesteld, waren buurt- en dorpshuizen eerst uitgesloten. Naar aanleiding van een brief die de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners hebben geschreven om hier tegen te protesteren, is daar verandering in gekomen. Sena en Buma zullen de komende weken op basis van de licenties de compensatie uitvoeren.  Inmiddels is bekend dat BUMA/CENA op dit moment bezig is met het crediteren van de periode waarin dorpshuizen moeten sluiten. Dorpshuizen die een BUMA/CENA licentie hebben zouden hier voor 15 december bericht over moeten ontvangen

Zelf in actiekomen voor VIDEMA

Videma kan uit haar klantenbestand niet herleiden welke accommodaties in de categorie ‘buurt- en dorpshuizen’ vallen. Men heeft daarom de provinciale ondersteuningskoepels gevraagd een lijst aan te leveren van buurt- en dorpshuizen die een licentie hebben bij Videma. Wanneer jullie buurt- of dorpshuis een Videma licentie heeft en jullie willen in aanmerking komen voor compensatie, vragen we jullie naam dorpshuis, adres en Videma licentienummer door te geven. Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. Jullie koepelorganisatie zorgt er dan voor dat jullie buurt- of dorpshuis voor de compensatieregeling aangemeld wordt. Stuur deze informatie naar info@ovkk.nl.

Aanleveren van de gegevens kan tot 7 december. Er is geen mogelijkheid om op een later moment voor de compensatie in aanmerking te komen. Veel informatie over Buma, Sena en Videma vinden jullie op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl.