PlattelandsParlement op 23 november

Het PlattelandsParlement is dé plek waar u als actieve bewoner in contact komt met anderen. Waar u ideeën kunt opdoen en anderen kunt inspireren door uw werkwijze. Waar u verdieping vindt.  Het PlattelandsParlement biedt de gelegenheid in gesprek te gaan met beleidsmakers om vragen te stellen; zaken onder de aandacht te brengen. Want al boeken we met elkaar veel successen (zorgcoöperaties, duurzaamheidsinitiatieven, alternatieve vervoersmogelijkheden, kringlooplandbouw etc.) – moeten we nog te vaak de ruimte om zelf onze oplossingen te realiseren bevechten.

De vijf hoofdthema’s dit keer zijn:

  • Wat kan een dorpsondersteuner betekenen voor de dorpsgemeenschap?
  • Is kringlooplandbouw een wenkend perspectief ?
  • Hoe vinden we goede herbestemming voor leegstaande kerken en agrarische gebouwen ?
  • Wat is de rol en organisatiewijze van onze dorpsorganisatie ?
  • Welke kansen biedt de Omgevingswet ?

Meer info en aamelden

Lees veel meer over de thema’s in het Kleine Kernen Magazine en meld u aan voor het PlattelandsParlement!